Artykuły dla słowa kluczowego: dyplomacja

Lwów i Wilno 11.05.1947

Propaganda

Pod nagłówkiem: „most gallant in the whole of Europe” czytamy, że lord kanclerz witając 28 kwietnia czechosłowacką delegację parlamentarną w Izbie Gmin oświadczył: „jesteśmy dumni, iż możemy stwierdzić iż naród czechosłowacki jest najbardziej rycerskim narodem z całej Europy”. Oburzą się na to nasi rodacy i…

Wiadomości Polskie 11.05.1941

Göring poluje na rysie

Czy Polska mogła uniknąć wojny z Niemcami w r. 1939? Tak. Za jaką cenę? Za cenę zgody na wspólną wojnę Niemiec i Polski z Rosją sowiecką. Jednym z najciekawszych epizodów w historji tajnej dyplomacji europejskiej jest to cierpliwe i nie zrażające się niepowodzeniami kuszenie Polski…

Close