Artykuły dla słowa kluczowego: endecja

Słowo 23.02.1937

Specjalny reportaż z Łodzi (cz. 3)
Prawica na Bałutach

Lodzermensz wcale się nie równa temu, co oznacza wilnianin, warszawianin, lubo nawet tenże łodzianin. Lodzermensz, pisany przezemnie umyślnie na sposób spolszczony, jest specjalnym typem, jeśli nie rasą. Łódź, która powstała tak niedawno, składała się pierwotnie z kilkunastu rodzin niemieckich. Do Niemców przypętali się okoliczni mieszkańcy,…

Bunt Młodych 10.10.1936

Polski Don Kiszot

Gdy po dłuższej nieobecności powrócimy do jakiegoś dobrze nam znanego miejsca, wówczas odświeżona, wypoczęta wrażliwość czujniej reaguje na pewne rzeczy, które przedtem, dzięki przyzwyczajeniu jej się wymykały. Doświadczyłem tego niedawno, gdy po dłuższej nieobecności w Warszawie, powróciwszy przeszedłem się kilku ulicami śródmieścia. Oto jako nowy,…

Młodzież szkolna a polityka

Dziś, gdy cała prawie prasa stoi na usługach rozmaitych stronnictw, a i do przeważnej części książek wmieszane są momenty czysto polityczne – poglądy na ustroje, zarówno ekonomiczne, jak i polityczne urabiają się znacznie szybciej wśród młodzieży, niż dawniej. Dowodzą tego n p. ostatnie akcje wyborcze…

Tajemne drogi koncentracji narodowej

W obszernej izbie zebrała się gromada luda wiejskiego. Śród niej, w rozproszeniu, pływa śmietanka inteligencji parafjalnej, pouczając kmiotków, co to jest Duma państwowa i dlaczego jeździć do niej trzeba tak daleko. Ten i ów, wyliczając posłów, nieśmiało przebąkuje nazwisko Henryka Konica i zaraz milknie wobec…

Prosto z Mostu 20.02.1938

Proces Doboszyńskiego

Lwów, w lutym. Lwów żyje procesem. Co dzień o 7-ej wieczorem, „Słowo Narodowe” wypuszcza dodatek nadzwyczajny, 4 bite strony sprawozdania z procesu. Jest rozchwytywany, nieczytający Lwów pochłania go kilkanaście tysięcy. Sympatyczni ci współpracownicy „Słowa Narodowego”! Są młodzi, chodzą w kaloszach, nie cierpią Warszawy i wierzą…

Tydzień Robotnika 10.01.1937

Oto niebezpieczeństwo grożące Polsce

Dlaczego endecy odwracają uwagę od hitleryzmu? Rząd hiszpański wypędził z Madrytu ambasadę hitlerowską, wspomagającą rebeliantów. Przy tej okazji zajrzano do archiwów różnych hitlerowskich organizacyj. Znaleziony materiał przeszedł wszelkie oczekiwania. Na długo przed powstaniem Franca, hitlerowcy przygotowywali je systematycznie, popierając faszyzm hiszpański. Dokumenty pochodzące z końca…

Słowo 04.01.1939

Józef Piłsudski i Roman Dmowski. Ofensywa i obrona.

Józef Piłsudski i Roman Dmowski! Józef Piłsudski była to ofensywa naszego narodu. Odwracał koło polskiej historji wtył aż do XVII wieku, do Polski mocarstwowej. Szedł na Kijów. Nie bał się sojuszów Polski z innemi narodowościami w tem przekonaniu, że indywidualność polska, jako silniejsza i tak…

Konsekwencje polityczne zgonu R. Dmowskiego

Parę dni już dzieli nas od pogrzebu Romana Dmowskiego. Parę dni dzieli nas od drobnych konfliktów, od zakazów wywieszania flag itp. a zarazem od słów najwyższego uznania, jakimi pożegnał Dmowskiego oficjalny obóz pomajowy, obóz Józefa Piłsudskiego, na łamach organów prasy ozonowej. Czas tedy zastanowić się…

Close