Artykuły dla słowa kluczowego: epidemie

Wiadomości Polskie 17.08.1941

Szara eminencja historji

Współczesna epidemjologja zachwiała wieloma naszemi poglądami na historję świata. Okazuje się, że Imperjum Rzymskie upadło właściwie wskutek złych warunków higjenicznych a na rezultat bitwy pod Trafalgar większy wpływ miały epidemje dziesiątkujące armję i flotę francuską, niż genjusz Nelsona. Na czele tych epidemij kroczy zawsze zwycięski…

Close