Artykuły dla słowa kluczowego: etymologia

Biesiada Literacka 27.03.1896 (15.03.1896)

Skąd pochodzą nazwy pięciu części świata?

Herodot przyznaje, że nie wiadomo, skąd powstała nazwa Europy. Niektórzy uczeni przypuszczają, że pochodzi od wyrazu semickiego ereb, który po hebrajsku oznacza wieczór, zachód. W każdym razie, miano to nie znane było za Homera i po raz pierwszy spotykamy je dopiero w hymnie do Apolina.…

Panorama 30.09.1934

Skąd pochodzi słowo „bojkot”?

Dziś – w epoce najróżnorodniejszych bojkotów – parę szczegółów, dotyczących historji tego międzynarodowego wyrazu niewątpliwie spotka się z zainteresowaniem czytelników. Otóź pojęcie „bojkot” bierze swój początek od nazwiska pewnego angielskiego kapitana, Jamesa Boycotta, który tą drogą – zresztą zupełnie wbrew swej woli – przeszedł do…

Close