Artykuły dla słowa kluczowego: Feliks Koneczny

Myśl Narodowa 31.01.1937

Prawda a cywilizacje (2)

TRZEBA wyższego stopnia wykształcenia etycznego, żeby móc zrozumieć wyższe szczeble ideału Prawdy, a cóż dopiero przejąć się nim, a tem bardziej, by skłonnym być do poświęceń dla miłości prawdy. Pozostaje to w związku z kwestją szczebla rozwoju umysłowego wogóle, bez którego nie dałoby się wyrobić…

Myśl Narodowa 31.01.1937

Prawda a cywilizacje (1)

POPRZEDNI swój artykuł (Nauka a cywilizacje w Nrze 49 z ub. r.) skończyłem uwagą sceptyczną: jak pogodzić zawisłość nauki od cywilizacji z objektywizmem nauki, jak uznać bezwzględność wykrywanych przez naukę prawd? Czy to zawsze bywają prawdy naukowe, czy też nieraz prawdy cywilizacyjne, w szaty nauki…

Close