Artykuły dla słowa kluczowego: Franciszek Fiszer

Wspomnienie o Franciszku Fiszerze

Wiele zdań rozmaitych napiszą o Franciszku Fiszerze, artyście słowa mówionego a człowieku niepospolitych zdolności. Może nikt jednak, oprócz kilku zaledwie osób, nie zachowa o nim serdecznego wspomnienia jako o przyjacielu „ludzi ze wsi”. Bo przecież – na wsi urodzony – całą młodością swoją do wsi…

O Franciszku Fiszerze

Trudno pogodzić się z faktem, że Franciszek Fiszer nie żyje. Wydawało się bowiem, że ten wulkan w ludzkiem ciele nigdy nie wygaśnie, że Franc jest nieśmiertelny. Tyle życia w nim było! I jakiego życia! W cieniu majestatycznej postaci, jak w cieniu rozłożystego dębu, który nikogo…

Close