Artykuły dla słowa kluczowego: George Orwell

Wiadomości 03.11.1946

Pod znakiem Orwella

Zeszyt „Polemic” otwiera obszerny artykuł Orwella „Politics versus Literature”. Za punkt wyjścia posłużyła tu analiza tendencji politycznych „Guliwera” Swifta: jego „anarchicznego toryizmu”, nienawiści do ludzkości, nieufności do wszelkich haseł wolnościowych, zupełnego braku zrozumienia dla bezinteresownych badań naukowych. Taka postawa wobec świata musi być dla przytłaczającej…

Wiadomości 04.09.1949

1984

Spojrzeli na ziemię, a oto jest niepozorna i próżna; jeżeli na niebo, nie masz na niem światłości (Jeremiasz, 23) Jest rok 1984 *). Wojna atomowa, która pustoszyła świat w połowie b. w., pozostawiła go we władzy trzech totalitarnych nadpaństw: Eurazji pod rządami neobolszewików, Wschodniej Azji…

Wiadomości 16.02.1947

Orwell o zagadnieniu Polaków w Wielkiej Brytanii

George Orwell w „Tribune” z 24 stycznia b.r. opowiada, jak niedawno w pewnym hotelu szkockim był świadkiem rozmowy dwóch Szkotów, budowniczego i kupca. Rozmowa ciągle nawracała do tematu Polaków w Wielkiej Brytanii, przy czym wszystkie uwagi obu rozmówców były zawsze Polakom wrogie: brak węgla, ale…

Wiadomości 12.01.1947

Świnie w polityce

Moralność polityczną komunistów, ich okrucieństwo i cynizm, poznał Orwell na własnej skórze w Hiszpanii. Podobnie jak Malraux, Hemmingway i tylu innych pisarzy, brał udział w hiszpańskiej wojnie domowej. Ponieważ walczył w szeregach milicji katalońskiej, organizacji politycznej zwalczanej przez komunistów, popadł w tarapaty, – opisuje je…

Close