Artykuły dla słowa kluczowego: godło Polski

Światowid 26.12.1936

Orzeł polski w rozwoju dziejowym

W zamierzchłych czasach podbojów plemiennych i początkach tworzenia prymitywu polskiej państwowości, orzeł, jako symbol książęcy, a wiec jako symbol potężniejszego nad słabszymi występuje niemal równocześnie z pierwszymi historycznymi datami. Skąd się wziął – trudno stanowczo powiedzieć. Niewątpliwie złożył się na to cały szereg okoliczności, a…

Close