Artykuły dla słowa kluczowego: historia alternatywna

Wiadomości 11.05.1947

Z tragicznych dni (1)
W przededniu drugiej wojny światowej*

Dla wyjaśnienia mego stanowiska w okresie nadchodzącej drugiej wojny światowej, oraz w okresie tej wojny, muszę przypomnieć moje tezy polityczne, powstałe podczas pierwszej wojny światowej i uzupełnione po ukonstytuowaniu się państwa polskiego. 1) Polska ze swymi ziemiami wschodnimi, przedmiotem dziejowego sporu polsko-rosyjskiego, będzie musiała mieć…

Panorama 07.01.1934

Gdyby Niemcy zaatakowali Paryż (cz.II)

12 lipca pisma wieczorowe doniosły o wyjeździe ambasadora niemieckiego. Podczas wizyty u francuskiego ministra spraw zagranicznych oświadczył on, iż udaje się do Berlina celem spędzenia tam wakacyj. A więc nic niepokojącego! Jednak dziwnym zbiegiem okoliczności wślad za ambasadorem Rzeszy również wielu obywateli niemieckich, zamieszkałych we…

Panorama grudzień 1933

Gdyby Niemcy zaatakowali Paryż (cz.I)

Niedawno ukazała się książka niemieckiego majora – von Heldera p.t. „Jak zostanie zburzony Paryż w 1936 roku!” Autor tego dzieła, obdarzony nader bujną wyobraźnią, odtwarza obraz ataku gazowo – lotniczego eskadr niemieckich na Paryż, który – jego zdaniem, – przyniósłby niechybną zagładę stolicy Francji. W…

Close