Artykuły dla słowa kluczowego: historia medycyny

Początki medycyny w dawnej Łodzi

Przed stu laty nie było w mieście naszem ani jednego lekarza. – Chorych leczył cyrulik lub baba-analfabetka. Niezwykle szybki rozwój stolicy polskiego przemysłu. Gdy wiosną r. 1810 Frankenstein, fizyk powiatowy łęczycko-zgierski zwrócił się do burmistrza Czaykowskiego z prośbą o informację „czyli w mieście tym jakie…

Okienko dla złego ducha
Trepanacja czaszki w zamierzchłych czasach

Zwykle się mówi, że chirurgja, w przeciwieństwie do pozostałych gałęzi wiedzy lekarskiej, dopiero w ostatniem pięćdziesięcioleciu zrobiła kolosalne postępy. Postęp chirurgji datuje się od chwili wprowadzenia środków usypiających i znieczulających oraz zastosowania najprzód antyseptyki, a potem aseptyki. Historja trepanacji dowodzi, że taka poważna, wymagająca nowoczesnej…

Close