Artykuły dla słowa kluczowego: język łaciński

Dowcipny jezuita

Miałem stryja Cyprjana Ułaszyna, marszałka szlachty powiatu lipowieckiego na Ukrainie (w epoce uwłaszczenia włościan – siódmy dziesiątek lat ub. w.), który będąc bardzo „pobożny” a więc i zabobonny, unikał wyrazów śmierć, umrzeć. Nigdy więc nie wyrażał się w rozmowie o czyjejś śmierci, że umarł; jeśli…

Wiadomości 29.12.1946

Likwory angielskie towarzysza pancernego Paska

Wśród wielu cech, różniących współczesny język angielski od polszczyzny naszej doby, dość poważna rola przypada nieporównanie – w mowie Galsworthych – większej liczebności wyrazów przejętych z łaciny. Stykamy się z nimi na każdym kroku, w każdej dziedzinie słownictwa, w każdym typie i gatunku języka. Najsłabiej…

Close