Artykuły dla słowa kluczowego: Joseph Goebbels

Wiadomości 08.06.1948

Pamiętnik anglofila

Na przedwiośniu 1945, gdy słodka chwila zwycięstwa wydawała się wreszcie bliska, rozgorzała w prasie angielskiej dyskusja na temat, którzy z przywódców hitlerowskich powinni być pociągnięci do odpowiedzialności jako zbrodniarze wojenni. Pamiętam list do „Times”a, podpisany bodaj przez Shawa, biorący Goebbelsa w obronę. Jeżeli zostanie skazany,…

Tęcza V 1939

Propaganda niemiecka

W Europie powojennej na doniosłe znaczenie i potęgę propagandy największą uwagę zwróciły dwa państwa: Niemcy i Rosja Sowiecka. Propaganda sowiecka, mimo bezsprzecznego kunsztu organizacyjnego i staranności wykonania, ustępuje jednak pierwszeństwa propagandzie niemieckiej, która posiada ustaloną opinię w świecie, jako jedna z najlepiej funkcjonujących w praktyce.…

Wiadomości 02.11.1947

Goebbels widziany z bliska

Rudolf Semmler był wybitnym urzędnikiem niemieckiego ministerstwa propagandy i w latach 1941 – 1945 prowadził dziennik. Późniejsze losy Semmlera są nieznane – podobno przebywa w niewoli rosyjskiej. Dziennik przechowała jego żona, został on obecnie wydany *). Zapiski Semmlera w jaskrawym świetle ukazują fanatyzm, głupotę i…

Wiadomości Polskie 27.06.1943

Sztuka dr. Goebbelsa

Karjera Goebbelsa, którą analizuje F. W. Pick w swej książce „The Art of Dr. Goebbels”1), jest wielce pouczająca, nie tylko ze względu na personalja tego najinteligentniejszego z gangsterów hitlerowskich. Można znaleźć w niej bardzo dużo podobieństwa do karjery samego Führera. W obu wypadkach nasuwa się…

Close