Artykuły dla słowa kluczowego: Józef Beck

Myśl Polska 15.03.1942

Beckomachia Mackiewicza

Biorąc do ręki ostatnią książkę p. Mackiewicza („O jedenastej – powiada aktor – sztuka jest skończona”) o „Polityce Józefa Becka,” nie można nie odczuć a limine pewnego dodatniego wrażenia. Dobrze, jest, że znajduje się pisarz, który w dzisiejszych niespokojnych czasach, ma dość spokoju i cierpliwości,…

Min. Beck i jego polityka w oświetleniu publicysty hitlerowskiego

Najwybitniejszy bezsprzecznie publicysta niemiecki obecnej doby, Fryderyk Sieburg, bawił – jak wiadomo – przed kilku tygodniami w Polsce. W wywiadzie z współpracownikiem naszego pisma opowiadał o swych wrażeniach pobytu w naszym kraju i zapowiedział już wtedy obszerną publikację o współczesnej Polsce. W „Frankfurter Zeitung” pojawiają…

Wiadomości 29.06.1952

Czy nie największy błąd Hitlera?

W ostatnich czasach polityka Becka, we wzmożonym zrywie namiętności, spowodowanym ukazaniem się w druku pozostałych po nim papierów, podległa podwójnemu obstrzałowi: jedni atakują go za samo porozumienie z Niemcami, inni za to że nie wyciągnął z niego wszystkich konsekwencji. Na stosunek do Becka wpływa niewątpliwie…

Wiadomości 23.03.1947

Godzina próby Józefa Becka

W polskiej literaturze politycznej, – bardzo zresztą ubogiej, – omawiającej genezę drugiej wojny światowej, panuje niepodzielnie afirmacja generalnej linii polskiej polityki zagranicznej tego okresu. Ten jakoby powszechny pogląd wypływa raczej z postawy narodu jeszcze walczącego, jaką zajmuje emigracja, niż z przekonania. Wielu bowiem myślącym Polakom…

Wiadomości Polskie 11.05.1941

Obcy o inicjatywie Polski w latach 1933 i 1936

W ostatnich czasach pojawiły się na rynku angielskim trzy książki, które – omawiając odmienne sprawy i tematy – podkreślają wagę inicjatywy Polski w latach 1933 oraz 1936, kiedy polityka polska wystąpiła z propozycją wojny prewencyjnej z Rzeszą. Dotychczas literatura polityczna Anglji unikała naogół przypominania tej…

Wiadomości Polskie 01.06.1941

Dzień który zadecydował o losach Europy

Dn. 7 marca 1936 r., zaskakując Europę i cały świat, Niemcy przeprowadziły zajęcie zdemilitaryzowenej Nadrenji. Rankiem tego dnia minister von Neurath zawiadomił przedstawicieli Francji, Anglji, Belgji i Włoch, że Niemcy wypowiadają pakt lokareński. Nie „dyktat” wersalski, ale dobrowolnie przez Niemcy podpisany pakt w Locarno. W…

Dziennik Ludowy 15.03.1934

Publicysta hitlerowski o „sanacji” i o Polsce. (cz. II)

Ciekawa książka Fryderyka Sieburga II. Poznaliśmy już poglądy Sieburga na politykę zagraniczną. Chciałby sprzymierzoną z Niemcami Polskę pchnąć na wschód, wbrew ugodzie polskiej z Sowietami. Nie wiem, czy tak ukochany przez p. Sieburga min. Beck będzie mu wdzięczny za te plany i za takie pojmowanie…

Dziennik Ludowy 14.03.1934

Publicysta hitlerowski o „sanacji” i o Polsce. (cz. I)

Ciekawa książka Fryderyka Sieburga I. Przed paru miesiącami bawił w Warszawie niewątpliwie zdolny niemiecko-hitlerowski publicysta, Fryderyk Sieburg. Starał się wszystko zobaczyć, z ludźmi się zapoznać i w stosunkach polskich się rozejrzeć. Dzienniki „sanacyjne” chętnie mim się opiekowały. Powszechnie utrzymywano, że celem wizyty Sieburga jest nietylko…

Close