Artykuły dla słowa kluczowego: kara śmierci

Gazeta Olsztyńska 20.01.1938

Kara śmierci w naszych czasach

Tracenie przestępców w różny sposób odbywa się w różnych krajach. W Niemczech przestępcy są traceni przez ścięcie głowy toporem. We Francji przez ścięcie na gilotynie (od czasów Wielkiej Rewolucji). W Belgii ustawodawstwo przewiduje karę śmierci przez ścięcie głowy mieczem, kara śmierci jednak nie jest wykonywana…

Za i przeciw karze śmierci

W Anglji ukazał się obecnie niezwykle ciekawy dokument: sprawozdanie komisji parlamentarnej, wyłonionej w celu zbadania kwestji zniesienia kary śmierci. Komisja ta składała się z 15-tu przedstawicieli, trzech głównych ugrupowań politycznych, lecz konserwatyści w ostatniej chwili wycofali się z niej. Żądali oni bowiem odłożenia posiedzeń do…

„Kulturalny” system zabijania ludzi

Egzekucje w amerykańskiem więzieniu Sing-Sing. Jeden z dziennikarzy nowojorskich miał sposobność być naocznym świadkiem stracenia 2 skazańców „ulepszonym” systemem amerykańskim (zapomocą prądu elektrycznego). Egzekucja odbyła się w osławionem więzieniu Sing-Sing, a skazańcami byli dwa młodzi ludzie. Jeden z nich chciał usunąć ze świata męża swej…

Close