Artykuły dla słowa kluczowego: Kardynał Puzyna

Z za kulis Watykanu

Ogłoszona d. 6 marca „konstytucja” Vacanti Sede leżała 5 lat pod korcem, zanim papież zdecydował się na krok, który nasuwa przykre dla kardynała Puzyny reminiscencje z ostatniego Conclave… Jak wiadomo, trzy państwa katolickie – Francja, Austrja, Hiszpanja – posiadają tradycyjne prawo veto, szczątkowy zwyczaj średniowieczny,…

Znasz li ten kraj?

Myśl Niepodległa wspomniała o pewnej wsi w Galicji, w której 16 rodzin zgłosiło bezwyznaniowość. Wieś ta leży o kwadrans drogi od Zborowa (w którym mieszkam). Chodziło o budowanie plebanji. Olbrzymi wydatek dla wsi tak biednej, że „cala już zadłużona”, jak mi naiwnie mówiła żona proboszcza…

Walka o Panteon Narodowy

Aczkolwiek cały naród, rozporządzający swoją świadomością, orzekł, iż zwłoki Juljusza Słowackiego mają być złożone w podziemiach Wawelu, wszelako opór kardynała Puzyny przeciwko tej zbiorowej woli podziałał, jak zwykle, najsilniej na młodzież. W różnych ogniskach nauki, w Galicji i na obczyźnie, młodzież zbierała się licznie na…

Close