Artykuły dla słowa kluczowego: komuniści brytyjscy

Wiadomości Polskie 13.04.1941

Zdrada lewicy

Tak brzmi tytuł książki, która ukazała się niedawno*). Zdrajcami są w niej komuniści angielscy, stroną zdradzoną – lewica socjalistyczna. Jest to dzieło zbiorowe, uzupełnione szeregiem dokumentów, ilustrujących odstępstwo komunizmu angielskiego od zasad, które głosił jeszcze tak niedawno, gdy Moskwa usiłowała montować „fronty ludowe” z demokracjami…

Ostrzegamy

Na tle deklaracji rządu polskiego i przemówienia jego Premjera, w niektórych pismach angielskich odezwały się głosy z pretensjami, że przejście polskiej armji podziemnej od samodzielnego bicia Niemców do współdziałania z armią sowiecką łączone jest przez stronę polską z nawiązaniem stosunków polsko-sowieckich. Bezkrytycyzm tych pism musi…

Myśl Polska 15.07.1941

Wielka Brytania a Sowiety

Wojna rosyjsko-niemiecka ożywiła znów popularną w niektórych kołach lewicowej inteligencji angielskiej koncepcję oparcia przyszłej struktury politycznej i gospodarczej świata na ścisłym współdziałaniu trzech wielkich imperiów: Imperium Brytyjskiego, Stanów Zjednoczonych i Z.S.R.R. Wyznawcą tej koncepcji jest m.i. znany pisarz socjalistyczny H. G. Wells, który propaguje ją…

Wiadomości 22.06.1947

Komunizm w sojuszu z Hitlerem: 1939-1941

W okresie narastania fali nazistowskiej w latach 1929 – 1933 komuniści stanowili po hitlerowcach i socjalistach trzecią najsilniejszą partię polityczną w Niemczech. Gdyby złączyli swe siły z socjaldemokracją niemiecką przeciwko Hitlerowi, gdyby zastosowali już wówczas taktykę „frontu ludowego”, hitleryzm zapewne nie doszedłby do władzy i…

Close