Artykuły dla słowa kluczowego: konklawe 1903 roku

Z za kulis Watykanu

Ogłoszona d. 6 marca „konstytucja” Vacanti Sede leżała 5 lat pod korcem, zanim papież zdecydował się na krok, który nasuwa przykre dla kardynała Puzyny reminiscencje z ostatniego Conclave… Jak wiadomo, trzy państwa katolickie – Francja, Austrja, Hiszpanja – posiadają tradycyjne prawo veto, szczątkowy zwyczaj średniowieczny,…

Close