Artykuły dla słowa kluczowego: Kornel Makuszyński

Jak się uczyli współcześni wybitni pisarze polscy?
Kornel Makuszyński

(Ankieta „Wiadomości Literackich”) 1. Jak się Pan uczył w szkole średniej? 2. Czem się Pan najbardziej interesował? 3. Jaki był Pana stosunek do literatury? Gdyby przejrzeć spisy urzędowe gimnazjów w Stryju, potem w Przemyślu, zaczem w IV gimnazjum we Lwowie, ciekawych możnaby się o mnie…

Close