Artykuły dla słowa kluczowego: kronika sądowa

Kopnięty przez skazańca kat Maciejewski żąda ogromnego odszkodowania od Skarbu Państwa

O goryczach zawodu kata pisze w niezwykłej skardze sądowej adw. Cyprian Dembowski, występujący w imieniu kata Stefana Maciejewskiego, vel Alfreda Kalta przeciw Skarbowi Państwa o odszkodowanie za uszkodzenia cielesne w związku z sensacyjnym, a nieznanym dotąd wypadkiem w czasie egzekucji. Kat Maciejewski był wezwany do…

Przegląd Kresowy 15.01.1930

Czy order rosyjski Św. Stanisława ma wpływ na wysokość emerytury polskiej?

Za „świetlanej” pamięci rządów zaborczych oświata pono kwitła w stosunku najzupełniej proporcjonalnym do głupoty… Były gimnazja, progimnazja i „profesorzy”, którzy z zaparciem… siebie nieśli, oświaty kaganiec… …Wojna światowa zmieniła kartę Europy. W wolnej, niepodległej Polsce odrodziło się szkolnictwo w całej pełni. Na odpowiedzialnych stanowiskach pedagogów…

ABC 17.07.1930

Okrutny samosąd nad złodziejem w wiosce na Wileńszczyźnie

WILNO, 17. 7. (Tel. wł.) W wiosce Lipniaki gm. turgielskiej, pow. wileńsko-trockiego, wieczorem i przez całą noc na 20 września 1926 r. rozgrywał się samosąd nad mieszkańcem tej wioski Józefem Wojniuszem. Wojniusz od dłuższego czasu zakradał się do zagród gospodarzy w okolicy i wyrządzał im…

Hr. Lasocki z pod Kutna – osobisty wróg Polski

Z Warszawy donosi (Pm): W sobotę dn. 25 b. m. odbędzie się w warszawskim sądzie okr. sprawa, jakiej jeszcze w sądach polskich nie było. Obywatel polski oskarżony o zelżenie własnego narodu. Smutnym bohaterem tej sprawy jest ziemianin z pod Kutna hr. Lasocki. Dnia 26 lutego…

Fryzjer też musi żyć

Sensacyjną sprawą zajmował się jeden z sądów angielskich. Oto pewien fryzjer w mieście Northampton zaskarżył jedną ze swoich klientek o odszkodowanie, a to z tego powodu, że przez jej guzdralstwo i fochy spóźnił się na randkę z narzeczoną i z tego powodu małżeństwo jego nie…

Pierwszy proces kryminalny w Łodzi

Odbył się przed 150-ciu laty w izbie „sesjonalnej urzędu burmistrzowskiego” Oskarżeni: Antoni Gozdowski i Zofja Moczygębina o… „obcowanie płciowe w alkierzu szynkowni” Znakomity historyk polski i pierwszy zarazem w piśmiennictwie naukowem badacz dziejów dawnej Łodzi, prof. Kochanowski powiada w swym słynnym szkicu „Kiedy Boruta był…

Głos Narodu 05.01.1900

Zbrodniczy zabobon żydowski!

Niezwykle sensacyjną sprawę rozsądzały sądy warszawskie: Dnia 15-go kwietnia r. b. niejaki Nusyn Goldwasser z Radzymina oznajmił policji tamecznej, iż zamieszkały razem z nim młodszy brat, Moszek, z niewiadomej pobudki, najprawdopodobniej zaś przez nienawiść ku niemu, sprofanował mogiłę jego niemowlęcia, odkopał bowiem zwłoki dzieciny i,…

Robotnik 10.04.1927

Postacie z Ciemnogrodu

Przytoczyliśmy wczoraj dosłowny tekst wyroku, wydanego przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy na ks. Kościoła Narodowego, St. M. Zawadzkiego. Ks. Zawadzki został skazany na dwa i dwadzieścia dni więzienia, względnie na 1.200 zł. grzywny. „Zbrodniarz” ów – pomiędzy innemi – ośmielił się przeczyć istnieniu szatana. Ten…

Wiek Nowy 19.02.1925

Nieludzkie wymuszanie zeznań przez policję.

Artystka pod zarzutem rabunkowego morderstwa. Obwinioną bito trzcinami w podeszwy i gumą po plecach. Przyznanie się do niezawinionej winy. Uniewinnienie oskarżonej. (Telefonem od naszego korespondenta). Warszawa (z). W warszawskim sądzie okręgowym toczyła się sensacyjna sprawa przeciw młodocianej artystce, Lucynie Michelis, z teatru Nowości w Toruniu.…

Nowy Kurjer 08.01.1930

Zbrodnia ciemnoty czyli jak chłopi z pod Wielunia wypławili inżynierów

Warszawa, 7. 1. Ani p. Pietrzykowski, ani p. Kempisty, dzielni inżynierowie meljoracyjni, nie boją się wody, a jednak na wspomnienie chłodnych nurtów Widawy pod Wieluniem dotąd jeszcze miewają dreszcze. Początku sprawy należy szukać w kontrakcie, zawartym między urzędem ziemskim a Bankiem Ziemiańskim, który podjął się…

Nowy Głos 06.01.1938

Przezwisko „bolszewik” – jest zniewagą

Ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego Ogłoszone zostało charakterystyczne orzeczenie Sądu Najwyższego w procesie o zniewagę słowną. W jednej ze spółdzielni prowincjonalnych w czasie zebrania, doszło do utarczki słownej pomiędzy dwoma członkami zarządu, przy czym jeden użył pod adresem drugiego słowa „bolszewik”. Na tle tym wynikła sprawa…

Nowy Głos 04.01.1938

Wyrok 6 lat więzienia w procesie o zelżenie Narodu Polskiego

LWÓW (telefonem). W Borszczowie odbył się proces przeciw Lejbowi Majzelmanowi, oskarżonemu o zelżenie Narodu Polskiego. Akt oskarżenia zarzucał Majzelmanowi, że na korytarzu sądu grodzkiego odezwał się wobec woźnego Wł. Machora: „Wy Polacy możecie Żydom buty czyścić”. Na rozprawie oskarżony zaprzeczył, jakoby użyć miał tego wyrażenia…

Za obrazę Hitlera

Władze prokuratorskie zakończyły dochodzenie i sporządziły akt oskarżenią w sprawie o zniewagę kanclerza Rzeszy Niemieckiej przez użycie zwrotów obraźliwych. Do odpowiedzialności karnej za powyższe przestępstwo pociągnięto Nuchima Halberstadta, właściciela składu wyrobów aptecznych w Warszawie. Halbersladt był zasypywany co pewien czas ofertami ze strony firm niemieckich,…

Close