Artykuły dla słowa kluczowego: Lenin

Słowo 25.01.1924

Lenin

W kwietniu r. 1917 ze Szwajcarji przez Niemcy, w zaplombowanym wagonie przybył do Rosji Lenin; niby dziwny twór, niesamowity okaz tego świata, który dokonał największego przewrotu społecznego, jaki dotychczas w dziejach był notowany, zburzywszy państwo caratu – jedno z największych na globie. Indywidualność potężna. I…

Metamorfozy Lenina

Gdy spojrzymy na mapę polityczną dzisiejszej Europy oraz sąsiadujących z nią krajów Azji i Afryki, uderzy nas obfitość dyktatur o różnych zabarwieniach ustrojowo-politycznych, zależnych od kierunku, w jakim dzierżący władzę w danem państwie chce przeprowadzić reformy, bądź rozsadzające ramy dotychczasowej konstytucji, bądź niosące z sobą…

Spuścizna po Leninie

Rozkład nieuchronny rosyjskiej partyi komunistycznej. Lenin nie znajdzie już następcy. Kraków, 25 stycznia. (xy) Kto obejmie suściznę po Leninie? Kto go zastąpi na krwawem krześle przewodniczącego Sownarkomu (sowietu nar. komisarzy) i prezesa komisarzy Związku republik? Jak oddziała śmierć wodza komunizmu rosyjskiego na partye, która znajduje…

Wiek Nowy 06.07.1938

Legenda Lenina. Człowiek, który marzył o zabiciu Europy.

C. Malaparte ogłosił książkę o Leninie p. t. „Intelligenza di Lenin”. Sprowadza ona Lenina na właściwy teren tak co do poziomu, jak i co do zasięgu. Wynieśli go na ów poziom inni, ludzie czynu dla Lenina nadspodziewanie w tym sensie, że Lenin sam nad zdobyciem…

Close