Artykuły dla słowa kluczowego: malarstwo

Kłosy Ukraińskie 12.04.1914 (30.03.1914)

Ś. p. Józef Chełmoński

Dnia 6 kwietnia w skromnem zaciszu wiejskiem, w Kuklówce, pod Grodziskiem, zmarł wielki malarz polski Józef Chełmoński. Dnia 8 tegoż miesiąca zwłoki mistrza złożono na cmentarzu parafialnego kościoła w Ojrzanowie. Czem był Chełmoński, jako malarz w stosunku do całokształtu naszej twórczości w tym zakresie, to…

Tęcza II 1933

Z niedyskretną wizytą u wielkich ludzi

Każdy z nas ma jakieś przyzwyczajenie, z którego najczęściej wcale nawet sobie nie zdaje sprawy. Zwłaszcza pracownicy umysłowi posiadają pewne charakterystyczne nawyknienia, które możnaby nazwać ceremonjałem pracy, bez spełnienia których dany osobnik bardzo się źle czuć będzie. Specjalny ceremonjał pracy urabiają sobie zwykle pisarze i…

Wiadomości 03.03.1957

Rozprawa Hitlera z malarstwem

W pasjonującej książce H. H. Parsa, opisującej niebezpieczeństwa, na jakie niejednokrotnie były narażone słynne obrazy („Pictures in Peril”, Londyn, Faber and Faber, 1957), ostatni rozdział omawia stosunek hitleryzmu do plastyki i ukazuje grabież dzieł sztuki na ziemiach okupowanych przez Niemców w czasie wojny. Nie wszyscy…

Moja podróż do Rosji (cz. 4)
SZTUKA

MUZEA Muzea sztuki w Sowietach są przepełnione. Galerja Tretjakowska czy Galerja Sztuki Zagranicznej (dawne muzeum Szczukina) pełne są wycieczek szkolnych i robotniczych. Obrazy nie stanowią przedmiotu kontemplacji. Potrzebne są raczej jak wypchane ptaki w szkole przy wykładzie zoologji. Przysłuchiwałem się takim wykładom w wielu muzeach.…

W krainie duchów.
Wspomnienia z pobytu na Podolu. (cz.1)

Poniższa gawęda znakomitego artysty-malarza, Wlastimila Hofmanna, zainteresuje niewątpliwie czytelników, choć właściwie autor gawędzi w niej głównie o sprawach, tytułem nie objętych. Przyp. Red. W jednej z restauracyj krakowskich poznałem dwóch Pronaszków. Starszy Zbigniew był wtedy uczniem Akademii Sztuk Pięknych, żalił mi się, że w jego…

Tęcza VI 1938

Anegdoty o plastykach

MATEJKO Jeszcze będąc na kursie Jacka Malczewskiego w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, słyszałem z ust mego mistrza: „Matejko to malarz guzików”, „Matejko, był to wielki człowiek”. Dalej: „Gdyby takich rozmiarów obraz jak Grunwald, Matejko chciał prawdziwie namalować tj. w plenerze, to by go nie…

Nowa Reforma 13.03.1904

Lionardo da Vinci jako badacz i filozof (cz.2)

(Ciąg dalszy). Przyrodą zajmowali się wprawdzie zwolennicy magii, alchemii, astrologii i tak zwani czarnoksiężnicy w rodzaju naszego Twardowskiego, ale oni odrodzenia mydli także spowodować nie mogli, były to przecież przeważnie umysły fantastyczne, zabobonne, hołdujące przesądom z całego świata, a szczególnie ze wschodu pozbieranym. Jakże więc…

Wywiad z Brunonem Schulzem

Poznałem Schulza przed dziesięciu laty. Pokazał mi wtedy swoje grafiki (drapografje). One to zostały mi w pamięci, podczas gdy obraz ich twórcy zniknął z niej, jak pyłek zwiany przez huragan. Dostałem później dwie takie sztuki od Stefana Szumana, prof. Uniw. Jag. (również wielbiciela sztuki graficznej…

Close