Artykuły dla słowa kluczowego: mieszczaństwo

Filareta III 1913

Obce żywioły w Krakowie

W ciągu rozwoju miasta Krakowa napotykamy na epoki, w których narodowość polska była tak nikła, iż w stolicy naszego kraju przeważały i nawet rządziły żywioły obce. Najsilniejszym z tych napływów obcych był niemiecki, który przez długi czas rej wodził w Krakowie. Z pomiędzy wszystkich innych…

ABC 06.07.1933

Listy z prowincji
Zacofanie Kresów Wschodnich

Agowie i junkrzy Dzisiejsze pokolenie jest wypadkową przeszłości. Dzieje wychowały tak ziemian, jak chłopów. Że lud można wychować na obywateli i pełnych ludzi, świadczą przykłady innych narodów. Wszak agowie (szlachta) muzułmańscy wychowali chłopów serbskich w ten sposób, że nad Sawą i Dunajem nieznane było złodziejstwo.…

Close