Artykuły dla słowa kluczowego: Mussolini

Polonia 14.02.1933

Dziesięć przykazań faszysty

Pisma włoskie przypominały z okazji dziesięciolecia rządów faszystowskich słynny „dekalog milicji”, stanowiący podstawę wychowania młodego pokolenia nowej Italji. Te dziesięć przykazań rozrzucono w milionach egzemplarzy po „Balilach” i wszystkich organizacjach „Gioventa Fasciola”. Każdy wstępujący w zaraniu życia chłopiec musi je umieć na pamięć; prócz tego…

Close