Artykuły dla słowa kluczowego: Napoleon III

Jedna sekunda bezpieczeństwa kosztuje Francję 1000 franków

Paryż z końcem grudnia. W hallu pałacyku przy rue Saint Dominique, gdzie mieści się ministerstwo wojny Republiki Francuskiej, stoi stary pancerz średniowiecznego rycerza. W prawem skrzydle tego pałacyku urzęduje minister wojny, p. Edward Daladier, ze swym sekretarjatem politycznym, na którego czele stoi p. Bizardel, młody,…

Close