Artykuły dla słowa kluczowego: Friedrich Nietzsche

Wiadomości 18.08.1957

Nietzsche herbu Radwan

Sprawę pochodzenia polskiego Nietzschego (por. list Jana Bobra w nr. 593 „Wiadomości”) omówił Bernard Szarlitt w swoich pracach „Nietzsches Polentum” (Lipsk 1906) oraz „Polskość Nietzschego i jego filozofii” (Warszawa 1930). Szarlitt sceptycznie traktował tradycję rodzinną Nietzschów że pochodzą oni od polskiego hrabiego nazwiskiem Nietzky, który…

Przymusowy „prorok hitlerowski” w świetle swych listów

(mol.) Jedno z pism niemieckich (emigracyjnych) zamieściło niedawno trzy, dotychczas nieznane, bardzo charakterystyczne listy Nietschego. Listy te są o tyle znamienne, iż dają one pośmiertną odprawę hitlerowcom, próbującym obecnie przywłaszczyć sobie Nietschego i stworzyć z niego proroka narodowego socjalizmu. Pierwszy list pisany jest do Heleny…

Close