Artykuły dla słowa kluczowego: oświata

Gehenna inteligenta na Kresach Wschodnich
„Nie trzeba nawuki”

Co odsłaniają reportaże z życia szkoły powszechnej Pisaliśmy już o sensacyjnym wyniku konkursu literackiego, jaki zorganizowało wśród nauczycieli szkół powszechnych na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie jedno z czasopism wileńskich, sanacyjne „Słowo”. Konkurs nie przyniósł rewelacyj literackich, ale zato we wszystkich nowelach, reportażach powiedziano prawdę w żywe…

Tydzień Robotnika 05.02.1939

Pogrążamy się w odmętach analfabetyzmu

Katastrofa oświaty powszechnej Gdy rozpatruje się budżet Ministerstwa Oświaty na rok 1939/40, to nie sposób byłoby ominąć tragicznego zagadnienia szkolnictwa powszechnego. Uderza przede wszystkim wbrew zapowiedzi zmniejszenie wydatków na tę najważniejszą pozycję, oraz utrzymanie bez zmiany liczby etatów nauczycielskich. Tymczasem wiemy, że stan szkolnictwa powszechnego…

Close