Artykuły dla słowa kluczowego: Otto von Bismarck

Głos Narodu 05.01.1900

Pamiętniki Bismarka

Zatarg, wszczęty świeżo pomiędzy synami Bismarka, a wydawcą pamiętników Żelaznego księcia, nie jest pozbawiony cech ciekawszych dla szerszego ogółu. Zmarły eks-kanclerz, jako zdecydowany zwolennik monety brzęczącej, sprzedał za życia prawo wydawnictwa swoich pamiętników za sumę okrągłą. Dodajmy, iż w chwili sprzedaży był w bardzo złych…

Bunt Młodych 25.01.1935

Pierwszy hitlerowiec – Ferdynand Lasalle

Narodowy socjalizm jest przeciwnikiem socjalizmu międzynarodowego pokroju marksowskiego. Hasła socjalizmu międzynarodowego stara on się urzeczywistnić w ramach narodu, a raczej państwa narodowego. Nie będziemy tu mówić o rzeczywistości. Ograniczymy się tylko do tego, co głosi program, do owego amalgamatu haseł socjalistycznych i nacjonalistycznych. Amalgamat ten…

Tęcza VII 1938

Genialny wróg

Wątpię czy wśród tych cudzoziemców, okazujących nam w wieku zaborów stałą i czynną życzliwość znajduje się taki, którego można nazwać genialnym mężem stanu – iluż natomiast było ich w obozie naszych wrogów! Zrządzeniem wszakże losu najbardziej chytre i przeniewiercze ich zamiary obracały się w ostatecznym…

Prosto z Mostu 19.05.1935

Bismarck jako człowiek

Książka Emila Ludwiga „Bismarck” jest na poziomie jego innych książek, t. zn. nie zasługiwałaby właściwie na omawianie. Jeśli się nią zajmujemy, to tylko dlatego, że daje ona nam sposobność zajęcia się tak interesującym, a u nas jednostronnie traktowanym tematem, jakim jest postać Bismarka. Bo w…

Close