Artykuły dla słowa kluczowego: Pakt Ribbentrop-Mołotow

Wiadomości 29.08.1948

Pakt Stalina z Hitlerem w świetle polityki francuskich komunistów

Jest rzeczą jasną, co miał na celu Hitler, zawierając pakt ze Stalinem, – pisze S. Wolin w artykule „Stalin i Hitler w świetle polityki francuskich komunistów” w miesięczniku „Socjalisticzeskij Wiestnik” z 26 czerwca b.r., – ale co miał na celu Stalin? Oficjalna wersja sowiecka brzmi,…

Wiadomości 23.02.1947

Dzień 25 sierpnia 1939

Stopniowo wychodzą na jaw szczegóły tragicznego tygodnia przed napaścią Hitlera na Polskę, a ogłaszane dokumenty, notatki i wspomnienia rzucają nowe światło na różne epizody z tych dni. „Rewelacje” nie zmieniają oczywiście ogólnego obrazu, a „komentarze” nie staną się rewizją kwestii odpowiedzialności za wojnę. Żadna „Kriegsschuldfrage”…

Myśl Polska 15.06.1941

Ziemie polskie pod okupacją sowiecką

Pod okupacją sowiecką znalazła się – jak wiadomo – więcej niż połowa całego obszaru państwa polskiego. Z obszaru tego, wynoszącego 389.720 km. kw. układ sowiecko-niemiecki z dnia 28 września 1939 r., przekazał Niemcom 188.794 km. kw., Rosji 200.926 km. kw. Inaczej wyglądają stosunki w dziedzinie…

Wiadomości 25.05.1947

Zaloty i kłopoty
Hitler – Stalin 1939-1941

Ciągle jeszcze bardzo niechętnie, a nie tylko powściągliwie, dziejopisarstwo i nawet także dziennikarstwo zachodnie, z angielsko-amerykańskim na czele, ledwie uchyla rąbków nie żelaznej wprawdzie lecz wcale szczelnej zasłony, poza którą przewalały się ciężko, aż ziemia stękała, czułości niemiecko-rosyjskie w przededniu i w początku wojny, od…

Polska Walcząca 11.01.1941

Czy Stalin zyskał czy stracił?

Minął już przeszło rok od czasu współdziałania Rosji sowieckiej i Niemiec hitlerowskich, a przez ten czas tylekrotnie rozważaliśmy czym był ów pakt dla tylu państw i narodów Europy środkowowschodniej, że warto rozważyć jego wartość także i z zupełnie innego punktu widzenia; z tego mianowicie, czy…

Wiadomości 12.05.1946

Wspólnicy wszczęcia wojny w r. 1939

Pisząc w r. 1943 dłuższą rzecz o Polsce i Rosji w „Wiadomościach Polskich”, przedstawiłem w rozdziale o latach 1939-1941 (nr 182) sprawę układu między Niemcami a Rosją z 23 sierpnia 1939 podpisanego w Moskwie przez pp. von Ribbentropa i Mołotowa na tydzień przed uderzeniem Niemiec…

Gazeta Powszechna 25.08.1939

Ribbentrop pod strażą „czerwonej gwardii”

zjadł obiad w otoczeniu żydowskich członków moskiewskiego rządu MOSKWA. 4. VIII. Na lotnisku moskiewkim, na którym zwykle panował ożywiony ruch znajdowało się zaledwie kilka osób, które oczekiwały wczoraj w południe przybycia ministra Ribbentropa. Rząd sowiecki reprezentowany był przez szefa protokółu Barkowa, wicekomisarza spraw zagranicznych Patiomkina,…

Close