Artykuły dla słowa kluczowego: „paragraf aryjski”

Paragraf aryjski

Feljeton w trzech rundach Nie jestem zwolennikiem paragrafu aryjskiego w sporcie polskim, chociaż lojalnie przyznaję, że sprawa nie jest tak prosta jakby się wydawało. Właściwie i z paragrafem źle, i bez paragrafu wstyd. Sportowcy nasi nie powinni zostawać za daleko wtyle za lekarzami, adwokatami czy…

Nowy Głos 03.02.1938

Kolega Kupa i rosyjski kurator

Walne Zebranie Bratniej Pomocy Uniwersytetu im. Józefa Piłsudskiego uchwaliło paragraf aryjski: Uchwała brzmi rewelacyjnie: 1) „…obecnie członkiem Stow. Bratniej Pomocy Studentów Uniw. J. P. nie może być student wyznania mojżeszowego ani pochodzenia z rodziny wyznania mojżeszowego; w razie wątpliwości w tym względzie kandydat na członka…

Close