Artykuły dla słowa kluczowego: parlamentaryzm

Wiadomości 29.05.1949

Uczmy się od Anglików

Czy warto, choćby w formie najbardziej teoretycznej, zajmować się naszą polityką emigracyjną? Zależy to od tego, jak oceniamy szanse powrotu emigracji do Polski i odegrania w tej Trzeciej Polsce roli. Tak już jest na świecie: tylko powodzenie, tylko wygrana nadają retrospektywne znaczenie działaniu, sporom, rywalizacjom.…

Bunt Młodych 02.04.1933

Monteskjusz i pułkownik Sławek

Obawiam się nieco, iż czytelnik dozna zawodu po przeczytaniu poniższego artykułu. Tytuł zdaje się bowiem zapowiadać charakterystykę jednego ze współczesnych kierowników polskiego życia politycznego i to w dość niespodziewanym związku ze znakomitym pisarzem XVIII wieku. W rzeczywistości bardzo daleko odbiegniemy jednak od takiej charakterystyki. O…

Tydzień Robotnika 04.02.1934

Faszyzm w majestacie prawa

26 stycznia Dziwny to był dzień 26 stycznia w sanacyjnym sejmie przy ulicy Wiejskiej. Na porządku dziennym posiedzenia znajdowało się „sprawozdanie Komisji Konstytucyjnej z toku prac nad wnioskiem klubu Parlamentarnego B. B. W. R. w sprawie zmiany Konstytucji”. Z tekstu tego sprawozdania, wydrukowanego i rozdanego…

Close