Artykuły dla słowa kluczowego: płace

Słowo 11.04.1935

Urzędnik państwowy

Fryzjer płacze: – stoję przy krześle 10 godzin na dobę i w najlepszych miesiącach wyciągam 100 zł. Być urzędnikiem państwowym – tym to dobrze… Szewc stęka: – siedzę 12 godzin nad butami i zarobię raptem 80 zł. Ach, to nie państwowa posada… Maszynistka w dobrze…

Nowy Kurjer 03.01.1935

W jakich warunkach żyje polski robotnik?

Głównem jego pożywieniem chleb i kartofle W ostatnich latach spotyka się często skargi na zmniejszoną wydajność pracy robotników polskich. Przeważnie dotyczy to robotników, którzy przez pewien czas byli pozbawieni pracy lub też stanowili kadry t. zw. częściowo bezrobotnych, pracujących 2 lub 3 dni w tygodniu.…

Głos Poranny 15.12.1929

Ile zarabiają urzędnicy

Premier – minister – wojewoda – starosta Pracownicy państwowi pobierają płace na podstawie podziału na kategorje. Jakie są normy tych uposażeń, unaoczniają to dane z oficjalnego źródła „Rocznika statystycznego”, wydawanego przez Główny Urząd Statystyczny. Urzędnicy należą do jednej z czterech kategorji służby państwowej: administracji ogólnej,…

Close