Artykuły dla słowa kluczowego: policja

Tajny Detektyw 14.01.1934

Policja w starożytności

Kraków, w styczniu. W starożytności nie napotykamy policji jako wyodrębnionej instytucji urzędowej, a wykonuje ją władza zwierzchnia, która łączy w sobie uprawnienia władzy administracyjnej, sądowej i policyjnej; organa policyjne są tylko egzekutywą tej władzy. Narody starożytne opierały swój byt na rolnictwie, którego rozwój był głównem…

„Nie mieszać się do Ojczyzny!”

Do redaktora „Wiadomości Literackich” Nie obeschły jeszcze pióra od czasu wysoce pouczającej polemiki na temat, czem wolno zajmować się pismu literackiemu, a czem nie, gdy zagadnienie to zostało rozszerzone i rozwiązane, i to przez „czynniki” najbardziej kompetentne i „miarodajne”, mianowicie przez policję. A jak to…

Prosto z Mostu 11.10.1936

Na prowincji

Od jednego z prenumeratorów naszych, mieszkającego na głuchej wsi (w Zamojszczyźnie), otrzymujemy wiadomość charakterystyczną: oto policja tamtejsza trudni się poszukiwaniem u prenumeratorów „Prosto z mostu” poszczególnych skonfiskowanych numerów naszego pisma! Czytamy w liście: „Jednego wieczoru przyszła do mnie policja i zażądała, począwszy od numeru 29,…

Tajny Detektyw 08.05.1932

Carska policja tajna w Polsce

Instytucję policji tajnej stworzyła w Polsce i rozwinęła na szeroką skalę Rosja. Wprawdzie jeszcze w czasach naszej niepodległości, a mianowicie za panowania Stanisława Augusta były zaczątki pracy rosyjskiej w tym kierunku, bo wielkorządca rosyjski Igelstrom zorganizował policję tajną, jednak jej działalność była na razie dość…

Dziennik Ludowy 09.03.1925

Nowoczesny inkwizytor

Kto poniesie odpowiedzialność za zmasakrowanie niewinnego człowieka? Przed kilku dniami zdarzył się znowu fakt, który rzuca jaskrawe światło na metody, jakiemi posługują się ludzie, przeznaczeni do czuwania nad bezpieczeństwem ogółu i przestrzegania praworządności. Była to sobota, tydzień temu, ślusarz kolejowy we Lwowie Józef Bodiakowski, zamieszkały…

Close