Artykuły dla słowa kluczowego: polityka zagraniczna Polski

Wiadomości 21.07.1946

Prawo rządzące polityką polską

1 W wyniku tej wojny ponieśliśmy jedną z największych klęsk w historii Polski. Ponieśliśmy klęskę, wyrażającą się nie tylko w utracie połowy terytorium narodowego i milionów ludzi, ale przede wszystkim w faktycznej utracie niepodległości politycznej. Prawdopodobnie przez lata całe będziemy analizowali tę straszliwą klęskę i…

Wiadomości 23.03.1947

Godzina próby Józefa Becka

W polskiej literaturze politycznej, – bardzo zresztą ubogiej, – omawiającej genezę drugiej wojny światowej, panuje niepodzielnie afirmacja generalnej linii polskiej polityki zagranicznej tego okresu. Ten jakoby powszechny pogląd wypływa raczej z postawy narodu jeszcze walczącego, jaką zajmuje emigracja, niż z przekonania. Wielu bowiem myślącym Polakom…

Close