Artykuły dla słowa kluczowego: Polska w oczach obcokrajowców

Co widział szwedzki dziennikarz w Warszawie i w Polsce (cz. II)

Obok rozwalonego pałacu po Banku Polskim leży również w ruinach, norweski konsulat. Z trudem można odcyfrować napis na niebiesko-czerwonej tabliczce nad wejściowemi drzwiami. Jeden z niemieckich oficerów jest w stanie udzielić mi również informacyj co do losu szwedzkiego konsulatu. I ten budynek został w czasie…

Co widział szwedzki dziennikarz w Warszawie i w Polsce (cz. I)

W początkach listopada b.r. drukowaliśmy w naszym piśmie telegraficzne streszczenia korespondencji Ivara Westerlunda, współpracownika poczytnego dziennika „Dagens Nyheter” wychodzącego w Sztokholmie. Obecnie redakcja nasza zdołała uzyskać dosłowny przekład tych korespondencji na polski. Zapoznamy naszych czytelników z tem, co widział w Warszawie i w Polsce dziennikarz…

Wiadomości 16.03.1952

Wysłannik angielski na sejmie elekcyjnym

Władysław Kuczyński, urzędnik archiwum państwowego (State Paper Office), przełożył na polski ciekawą relację angielską z sejmu elekcyjnego r. 1632, którą odnalazł w papierach archiwalnych. Wydało ją w r. 1854 w „Drukarni Polskiej, 5 Grove Place, Tottenham”, „Grono Historyczne Polskie w Londynie”. Relacja – w formie…

Spostrzeżenia Duńczyka o Polsce

(L) Ponieważ cudzoziemiec często łatwiej dostrzegą pewne okoliczności nas dotyczące, niż my sami, więc liczne grono osób zebrało się na odczycie, który wygłosił w Warszawie w Polskim Instytucie Współpracy z Zagranicą p. William Jensen, znany literat duński p. t. „Spostrzeżenia Duńczyka o Polsce”. Odczyt ten…

Wiadomości 24.03.1957

Przez Śląsk, Beskidy i Murmańsk do Londynu

Kiedy sierżant-pilot Cyril Rofe*) siedział w Stalagu Lamsdorf, zimą 1942, nie obowiązywały tam jeszcze legitymacje z fotografią. Myląc więc czujność władz obozowych, jeńcy mogli zamieniać się na nazwiska. Ci z wyznaczonych na roboty, którzy woleli nie ruszać się z miejsca, wymieniali swą identyczność ze zwolennikami…

Świetność Polski w opisie Labourera

Cała Polska przygotowywała się na uroczyste przyjęcie nowej królowej. Władysław IV stracił przed trzema laty pierwszą żonę, Cecylję Renatę, a ponieważ miał tylko jednego syna, nalegano więc, by dla dobra państwa i przyszłości rodu Wazów wstąpił ponownie w związki małżeńskie. I oto przypomniał sobie, że…

Wiadomości 16.02.1947

Orwell o zagadnieniu Polaków w Wielkiej Brytanii

George Orwell w „Tribune” z 24 stycznia b.r. opowiada, jak niedawno w pewnym hotelu szkockim był świadkiem rozmowy dwóch Szkotów, budowniczego i kupca. Rozmowa ciągle nawracała do tematu Polaków w Wielkiej Brytanii, przy czym wszystkie uwagi obu rozmówców były zawsze Polakom wrogie: brak węgla, ale…

Wiadomości 14.03.1948

Anglik o gospodarce polskiej w XVI w.

Rękopis, o którym mowa, wydobył z wielowiekowego zapomnienia prof. Rudolf Kesselring, sygnalizując jego istnienie na łamach „Głosu Ewangielickiego” w r. 1932. Pisała o nim w rok później Irena Hoffman jako o „sensacyjnym” dokumencie, stwierdzającym prawa polskie do pobrzeża bałtyckiego, a następnie – w „Kurjerze Warszawskim”…

Dziennik Ludowy 15.03.1934

Publicysta hitlerowski o „sanacji” i o Polsce. (cz. II)

Ciekawa książka Fryderyka Sieburga II. Poznaliśmy już poglądy Sieburga na politykę zagraniczną. Chciałby sprzymierzoną z Niemcami Polskę pchnąć na wschód, wbrew ugodzie polskiej z Sowietami. Nie wiem, czy tak ukochany przez p. Sieburga min. Beck będzie mu wdzięczny za te plany i za takie pojmowanie…

Dziennik Ludowy 14.03.1934

Publicysta hitlerowski o „sanacji” i o Polsce. (cz. I)

Ciekawa książka Fryderyka Sieburga I. Przed paru miesiącami bawił w Warszawie niewątpliwie zdolny niemiecko-hitlerowski publicysta, Fryderyk Sieburg. Starał się wszystko zobaczyć, z ludźmi się zapoznać i w stosunkach polskich się rozejrzeć. Dzienniki „sanacyjne” chętnie mim się opiekowały. Powszechnie utrzymywano, że celem wizyty Sieburga jest nietylko…

Wiadomości Polskie 16.02.1941

Polska w oczach Ameryki

Korespondencja własna „Wiadomości Polskich” Nowy Jork, w styczniu 1941. Wypadnie mi dziś mówić o rzeczach nieprzyjemnych. Ale trzeba o nich mówić. Trzeba pewne rzeczy postawić jasno, by wyciągnąć z nich pewne wnioski praktyczne. Pozycja nasza w Ameryce nie jest mocna. Niewątpliwie Kościuszko i Pułaski należą…

Tęcza 26.09.1931

Co Belg widział w Polsce XV wieku?

Z pamiętnika Guillebert de Lannoy TYLKO STO EGZEMPLARZY „Guillebert de Lannoy komentowany po francusku, pilnuj go, bo to osobliwość, której prawie już niema, rozdana”1) – słowa te znajdujemy w liście Joachima Lelewela z dnia 20 stycznia 1846 r. piszącym do brata Jana, odnoszą się one…

Nowy Kurjer 24.04.1934

Anonimowy turysta angielski pisze uszczypliwie o wsi polskiej

W jednym z numerów „Times’a” pojawił się uszczypliwy artykuł jakiegoś anonimowego korespondenta na temat polskich dróg. Podajemy go jako curiosum: „W Polsce lekceważono sprawę budowy dróg, to też nawet szosy mają charakter pierwotnej, poczciwej imprezy, a boczne drogi są wręcz urocze w swej prymitywności. Dróg…

Close