Artykuły dla słowa kluczowego: PPR

Wiadomości 23.02.1947

Komuniści na froncie Odry – Nissy

„Frontem do Odry i Nissy”. „Stwórzmy front narodowy na ziemiach odzyskanych”. Rządzące Polską „demokratyczne nadzieme” stara się zbudować „front jedności narodowej” na platformie stosunku Polaków do niemczyzny, suggerując przy tym, że oni, komuniści, są antyniemiecką awangardą narodu, że tylko oni mogą prowadzić najkonsekwentniej antyniemiecką politykę…

Close