Artykuły dla słowa kluczowego: prasa polska

Wiadomości 30.06.1951

O „Wiadomościach Literackich” *

Proszę Państwa! Od pewnego czasu stało się to już prawie tradycją zebrań polskich w Nowym Yorku, że występuję na nich w roli weterana z jakichś zamierzchłych czasów, nieomal jakiegoś Wojskiego, opowiadającego o sporze Domejki z Dowejką czy o Radziwille i księciu Denasów. Przyzwyczajony do tego,…

Dwieście pięćdziesiąt lat istnienia prasy polskiej

Kraków 2 stycznia. W dniu jutrzejszym święci prasa pol­ska zaszczytny jubileusz. D. 3 stycznia b. r . upływa 250 lat od czasu pierwszego powstania pisma peryodycznego w Polsce. Powstało ono w r. 1661 — pod tyt. „Merkuryusz polski”. Redaktorem był Jan Aleksander Gorczyn, człowiek nadzwyczaj zdolny…

Close