Artykuły dla słowa kluczowego: prasa żydowska

Tel-Awiw II 1921

Istota problemu polsko-żydowskiego

Zostawiając na boku wszelkie aspekty polityczne i gospodarcze – aż do znudzenia powtarzane w niezliczonych dyskusjach i polemikach, sprobójmy na tem miejscu sprowadzić problem polsko-żydowski do najprostszych, ostatnich jego elementów. Spróbójmy skomplikowane – tragicznie skomplikowane – zagadnienie o charakterze tak różnorodnym: narodowym, politycznym, ekonomicznym, kulturalnyn…

Życie Żydowskie 26.07.1907

Pomysłowi chasydzi

W organie chasydów „Hakol” przed kilkoma dniami ukazała się wzmianka, zasługująca na uwagę. Chodzi mianowicie o przystosowanie się do prawa o odpoczynku niedzielnym. Stwierdzając ogólne przygnębienie, jakie zapanowało w handlu żydowskim z powodu przymusowego święcenia niedzieli, pomysłowy a nabożny reformator „Hakol’a” zastanawia się nad sposobami,…

Nowy Głos 31.03.1938

W oparach krwi
(Reportaż z Rzeźni Miejskiej w Warszawie)

Autor niniejszego reportażu, był jedynym dziennikarzem żydowskim, który za specjalnym zezwoleniem odwiedził rzeźnię warszawską w pierwszych dniach po wejściu w życie nowej ustawy o uboju „rytualnym” i „mechanicznym”. Szary poranek zimowy zastał nas w kolejce ludzi u wrót wielkiej rzeźni warszawskiej (Praga 2). Dokoła nalane…

Tęcza VII 1939

Prasa żydowska w Polsce

We współczesnych stosunkach politycznych i społecznych odgrywa, jak wiadomo, bardzo ważną rolę prasa, która tym sposobem staje się wskaźnikiem rozwoju danego narodu. Wśród długiej listy czasopism mniejszościowych, wydawanych w Polsce, pokaźne miejsce zajmuje prasa żydowska, licząca w chwili obecnej 122 organy 1), z czego 91…

Nowy Głos 20.01.1938

Jak żyją warszawscy „Mędrcy Syjonu”…

Proszę wsiąść w jakikolwiek tramwaj, jadący w północną dzielnicę Warszawy i zagłębić się w czytaniu gazety!.. I proszę zwrócić uwagę na sążniste artykuły, na olbrzymie tytuły, krzyczące czernią czcionek o „Mędrcach Syjonu”, o bogactwie i potędze żydowskiej i o bezmierniej szczęśliwości „wybranego narodu”. Proszę przeczytać…

Prosto z Mostu 28.03.1937

Prasa żydowska

Czytam w gazecie: „…siedzieliśmy w ekspresie Drezno – Berlin naprzeciw siebie w pustym przedziale. Dowiedziawszy się kim jestem zażarty dygnitarz hitlerowski wykrzyknął: – Ach, to świetnie się składa. Nie znam ludzi delikatniejszych, subtelniejszych, o wytworniejszych manierach, większym poczuciu taktu, inteligetniejszych, mądrzejszych, dowcipniejszych, skromniejszych, uczynniejszych, miłosierniejszych,…

Nowy Głos 26.12.1937

„Gott strafe England”

Ten hymn nienawiści, zaczynający się od słów „Gott strafe England” śpiewały w latach 1914 – 1918 wszystkie pułki niemieckiego cesarstwa, wszystkie pułki austriacko – węgierskiej monarchii, wszyscy militarystycznie usposobieni wolnopoddani jego cesarskiej mości Wilhelma II i jego apostolskiej mości Franciszka Józefa I. Śpiewali uczniowie szkół…

Głos Żydowski 08.02.1906

Nasz stosunek do narodu polskiego

Pod powyższym tytułem zamieszcza wychodzące w Warszawie nowe pismo żargonowe „Der Telegraf” w całym szeregu numerów artykuł programowy pióra redaktora, p. N. S., który poniżej w zwięzłem podajemy streszczeniu: „Oskarżenia w prasie polskiej narodowców żydowskich o wrogi stosunek do Polaków, aczkolwiek z gruntu fałszywe i…

Close