Artykuły dla słowa kluczowego: propaganda

Jak powstaje komunikat

W drzwiach stanął jegomość o nalanej twarzy i odchrząknąwszy, aby zwrócić na siebie uwagę, rzekł: – Serwus stary! – Heil! – Odpowiedział żartobliwie gospodarz, który siedząc przed lusterkiem, trudnił się właśnie przystrzyganiem swego płowego wąsika. Schowawszy nożyczki do bocznej kieszeni, odstawił lusterko i zagadnął: –…

Tęcza VIII 1938

Rozmowa nad rzeką Dziwną

W cyklu reportaży z życia Niemiec współczesnych, Józefa Kisielewskiego, fragment podany niżej jest jedna z końcowych pozycyj. Niebawem reportaże zostaną zebrane w całość i wyjdą w osobnej książce. Rozmowa nad rzeką Dziwną jest ważnym ogniwem w owych reportażach. Odbyła się istotnie, jej przebieg został oddany…

Piast 07.08.1949

Sojusz chłopsko-robotniczy pogłębia się

Akcja wzajemnego pogłębiania przyjaźni pomiędzy wsią i miastem staje się coraz bardziej powszechną i znajduje swój wyraz w konkretnych pracach. Podobnie, jak wiosną liczne grupy robotników wyruszyły na wieś, aby pomóc chłopom w remoncie maszyn, tak i podczas żniw liczne załogi fabryk, warsztatów i hut…

Piast 20.11.1949

Bądźmy czujni – wróg nie śpi

Rada Ministrów uchwaliła ostatnio dekret o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej. Dekret określa, co należy rozumieć przez tajemnicę państwową i służbową. Tajemnicę państwową stanowią wszelkie wiadomości, dokumenty czy inne przedmioty mające znaczenie dla obrony, bezpieczeństwa i interesów gospodarczych kraju. Tajemnicę służbową stanowią zaś wszelkie wiadomości…

Wiadomości 04.05.1947

Nie Rosja, ale Sowiety

Poniższe uwagi są nie tylko wystąpieniem „pod prąd”. Wielu, bardzo wielu, mogą nawet oburzyć. Mimo to jestem głęboko przekonany o słuszności swej tezy, zrodzonej z praktycznego zetknięcia z pierwszą okupacją sowiecką. Mógłbym o sobie powiedzieć, że 24 czerwca 1941, gdy ostatni żołnierze sowieccy opuścili Kraj,…

Close