Artykuły dla słowa kluczowego: przestępczość

Napad bandycki na pociąg Łódź-Warszawa

Sześciu uzbrojonych zbirów zatrzymało pociąg. Policja, po zaciętej walce ujęła zuchwałą bandę. Władze policyjne zaalarmowane zostały iście meksykańskim napadem rabunkowym na pociąg towarowy, zdążający z Łodzi do Warszawy. Gdy w godzinach wieczornych pociąg towarowy przewożący cenny transport najrozmaitszych towarów, znajdował się już w pobliżu stacji…

Tajny Detektyw 04.12.1932

Białostockie „Szczury”

Białystok (od naszego korespondenta). Białostocki sąd okręgowy, w którego murach odbywał się ostatnio szereg nader sensacyjnych rozpraw, jak proces bandy „Czarnej Ręki”, sprawa o podpalenie składów towarowych „Warranta” i in., sądził ostatnio uczestników rozgałęzionej szajki fałszerzy banknotów polskich i amerykańskich, która pod wodzą Zelmana Jenielewa…

Fantastyczna kariera kasiarza „Szpicbródki”

Niezwykłe dzieje wytwornego włamywacza. – Ujęty w Zgierzu przestępca jest hersztem międzynarodowej szajki kasiarzy Szpicbródka-Cichocki obracał się w najelegantszych sferach stolicy Łódź, 1 marca. (gr.) „Express” doniósł w sobotę o sensacyjnym aresztowaniu znanego nietylko w kraju ale i zagranicą Stanisława Cichockiego, wytrawnego kasiarza międzynarodowego, występującego…

ABC 17.07.1930

Okrutny samosąd nad złodziejem w wiosce na Wileńszczyźnie

WILNO, 17. 7. (Tel. wł.) W wiosce Lipniaki gm. turgielskiej, pow. wileńsko-trockiego, wieczorem i przez całą noc na 20 września 1926 r. rozgrywał się samosąd nad mieszkańcem tej wioski Józefem Wojniuszem. Wojniusz od dłuższego czasu zakradał się do zagród gospodarzy w okolicy i wyrządzał im…

Słowo 13.01.1935

Tajemnice świata podziemnego w Chicago

(el) Chicago, czarodziejskie miasto miljonów, uchodzi nie bez racji za najbardziej grzeszną wieżę Babel ze wszystkich metropolij. Istotnie w potężnem tem mieście rozgrywają się najstraszniejsze zbrodnie jakie się zdarzyły na kuli ziemskiej. Nigdzie nie osiągnęła przestępczość tego stopnia rozwoju, co tutaj. W rocznem sprawozdaniu policyjnem…

Groźny cień Al Capone zawisł nad życiem Chicago

A może zostanie on jeszcze senatorem Stanów Zjednoczonych? (Oryginalna korespondencja „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”) Waszyngton, w styczniu. Rząd federalny postanowił nareszcie stoczyć walną bitwę z „racketeersami”, „bootleggersami”, „gangstersami” i „gunmenami”, to jest, inaczej powiedziawszy wszelkiego rodzaju opryszkami, którzy od szeregu już lat teroryzują Chicago. Prawie jednocześnie…

Nowiny Codzienne 29.06.1932

Czterdzieści cztery zbrodnicze akty teroru radnego „Tasiemki” i towarzyszów

Osławiona banda terorystów z pl. Kercelego, działających pod wodzą bebeesowskiego działacza i radnego miejskiego Łukasza Siemiątkowskiego, lat 55, noszącego przezwisko „Tasiemka”, oraz jego pomocnika Leona vel Panteleona Karpińskiego, zwanego „królem” Kercelaka, stanie wreszcie w poniedziałek przed sądem okręgowym w Warszawie. Ujęty w ramy aktu oskarżenia…

Tajny Detektyw 05.02.1933

ZA KRATĄ
Życie i obyczaje uwięzionych przestępców

Ze sfer fachowych otrzymujemy następujący niezwykle ciekawy artykuł, stanowiacy istną „historję naturalną” kryminalistów. Ogół społeczeństwa, nie stykając się ze światem przestępczym i miejscem odbywania kary więzieniem przypuszcza, iż jest ono zbiorowiskiem ludzi o typie jednolitym, gotowych każdej chwili do popełnienia zbrodni. A przecież jakie nadzwyczajne…

Chicago

Chicago, szczur pod światłem łun, Podpełza pić z jeziora pianę… Obraz miasta Chicago żyje w mojem wspomnieniu jak w wierszu Wierzyńskiego, niby szczur, ogromny, szary i brudny. Szczur: symbol bezbarwnej codzienności, strasznego małomieszczaństwa. Chicago: przeraźliwa stolica amerykańskiego standardu, kryjąca pod maską nie wiem jakich rekordów…

Biesiada Literacka 20.06.1884 (08.06.1884)

Jaskinie występku w Berlinie

Pamiętamy z jakiem niedawno oburzeniem prokurator trybunału lipskiego przytaczał wyjątki z powieści J. I. Kraszewskiego p. t. „Bez serca”, w których była mowa o dużych rękach i nogach niemek, i nieco o niezbyt wzorowych obyczajach niemieckiej stolicy. Z tych etnograficzno-powieściowych opisów zrobiono zarzut kryminalny naszemu…

Banda „czarnej ręki” we Lwowie.

Nieletni młodzieńcy byli jej organizatorami. Lwów, 4 lutego W ostatnich dniach kilka osób w Winnikach pod Lwowem otrzymało w kopertach z czarnemi obwódkami tajemnicze listy, podpisane przez klub „Czarnej Ręki”. W listach tych wyrażone były żądania złożenia 1000 zł. w oznaczonym terminie i miejscu. Listy…

Świat podziemny Łodzi

Jak żyją i co robią ludzie z „Piekiełka”. – Obcemu wstęp wzbroniony. – Tajemnice, które obowiązują całą dzielnicę. Tam, gdzie panuje nędza i zbrodnia. (s) Gdy mówimy i piszemy o Bałutach, o tej dzielnicy, gdzie t. zw. świat podziemny żyje w całej pełni, musimy zatrzymać…

Close