Artykuły dla słowa kluczowego: psychiatria

Ludzie genjalni są obłąkani
Wielkie myśli rodzą się w chorym mózgu.

Znakomity uczony niemiecki, psychjatra, dr. Wilhelm Lange – Eichbaum ogłosił w tych dniach bardzo interesujące dzieło, którego tytuł mówi sam za siebie. Tytuł ten brzmi – „Genjusz i obłąkanie”. Dr. Eichbaum rozwija w dziele tem teorję, że każdy genjusz stoi na granicy obłąkania. Niema wśród…

Ludzie genjalni

Co to jest genjusz? Mówimy: genjalny uczony, genjalny muzyk, genjalny pisarz, ale bardzo często nadużywamy tego przymiotnika, bo genjusz to nie wielkie, czy choćby największe uzdolnienie, ale zasadnicza przemiana, przewrót w pewnej dziedzinie nauki czy sztuki, jedno z tych nieoczekiwanych objawień, które nietylko olśniewają świat,…

Close