Artykuły dla słowa kluczowego: religie

Co oznacza hitlerowska swastyka?

Swastyka, – po łacinie crux gammadion, starofrancuskie croix gammée, staroangielskie fylfot, niemieckie Hackenkreuz, – to prastary symbol religijny, rozpowszechniony na całej kuli ziemskiej. Swastyka przywędrowała do nas ze Wschodu, podobnie jak i wszelkie inne graficzne symbole religijne: krzyż, trójkąt w kole, pentagram, t. zw. gwiazda…

Close