Artykuły dla słowa kluczowego: sądownictwo

Wiadomości 30.11.1952

Rząd dziewięciu starców

Dzieje rozwoju ustroju Stanów Zjednoczonych dadzą się podzielić na trzy zasadnicze okresy: 1) okres rządów Kongresu; 2) Prezydenta; 3) Sądu Najwyższego. Pierwszy okres cechował przemożny wpływ Kongresu, czyli władzy ustawodawczej: władza wykonawcza była całkowicie uzależniona od woli Kongresu. Dopiero w czasie wojny domowej Kongres utracił…

ABC 17.07.1930

Okrutny samosąd nad złodziejem w wiosce na Wileńszczyźnie

WILNO, 17. 7. (Tel. wł.) W wiosce Lipniaki gm. turgielskiej, pow. wileńsko-trockiego, wieczorem i przez całą noc na 20 września 1926 r. rozgrywał się samosąd nad mieszkańcem tej wioski Józefem Wojniuszem. Wojniusz od dłuższego czasu zakradał się do zagród gospodarzy w okolicy i wyrządzał im…

Hr. Lasocki z pod Kutna – osobisty wróg Polski

Z Warszawy donosi (Pm): W sobotę dn. 25 b. m. odbędzie się w warszawskim sądzie okr. sprawa, jakiej jeszcze w sądach polskich nie było. Obywatel polski oskarżony o zelżenie własnego narodu. Smutnym bohaterem tej sprawy jest ziemianin z pod Kutna hr. Lasocki. Dnia 26 lutego…

Głos Prawdy 29.08.1925

Sądy doraźne i ich skutki

Sądy doraźne, które przecież są środkiem wyjątkowym i nadzwyczaj ostrym, zdobyły u nas tak szerokie zastosowanie, że stały się de facto instytucją normalną, równoległą gałęzią sądownictwa. Ale gałęź taka jest anomalją w państwie praworządnem i powinna być najrychlej usunięta lub przynajmniej zredukowana do minimum. Sądy…

W sądzie grodzkim

(Z cyklu: Reportaże „Wiadomości Literackich”) Od wielkich dramatów, trupów, rewolwerów, spłakanych matek, spłoszonych oczu skazańców, przejdę teraz do zwykłej powieści, bezbarwnej i monotonnej jak codzienne życie, ale jak codzienne życie, bliskiej nam wszystkim. Zbrodnia, tragedja, to są ponure wyjątki od pospolitej reguły zwykłych egzystencyj. Ale…

Polonia 28.02.1937

Zażydzona Temida
W salach i na korytarzach sądów warszawskich

Warszawa, w lutym 1937 r. Ogromny czworokątny gmach przy zbiegu ulicy Długiej i Nalewek, a więc już w „północnej” dzielnicy Warszawy. To gmach sądów grodzkich warszawskich. Na III I IV-ym piętrze po obu stronach obiegającego gmach cały obszernym kołem korytarza, poumieszczane są liczne sale sądowe…

Pierwszy proces kryminalny w Łodzi

Odbył się przed 150-ciu laty w izbie „sesjonalnej urzędu burmistrzowskiego” Oskarżeni: Antoni Gozdowski i Zofja Moczygębina o… „obcowanie płciowe w alkierzu szynkowni” Znakomity historyk polski i pierwszy zarazem w piśmiennictwie naukowem badacz dziejów dawnej Łodzi, prof. Kochanowski powiada w swym słynnym szkicu „Kiedy Boruta był…

Moja podróż do Rosji (cz. 7)
SĘDZIOWIE I SĄDZENI

ROZMOWA Z PUDOWKINEM W dawnej restauracji „Jar” jest teraz wytwórnia kinematograficzna. Gdy zajeżdżamy, przed dom wysypuje się tłum statystów. Widocznie jest przerwa w zdjęciach. Mam się tu spotkać z Pudowkinem, największym reżyserem sowieckim, z genjalnym twórcą „Burzy nad Azją”. Pudowkin kręci teraz nowy film p.…

9-ciu dyktatorów z Kapitolu

Najstarszy z nich liczy sobie lat 79, najmłodszy – 62. – Każdy obywatel ma prawo zaskarżyć do Sądu Najwyższego ustawę państwową i obalić ją. – Starcy z „Kapitolu” pełnią swe obowiązki dożywotnio i nie mogą być usunięci (x) Mimo, iż upłynął cały miesiąc od wyborów…

Umarli żyją

W urzędowej „Gazecie Lwowskiej” czytamy następujące wezwanie sądowe: „Michał Hupka, urodzony 1883 r. w Kamionce Lipnik, jako żołnierz austrjacki w niewoli rosyjskiej zaginął. Celem uznania go za zmarłego wzywa się, aby do pół roku od dnia ogłoszenia, zgłosił się lub udzielono wiadomości o nim sądowi”.…

Prosto z Mostu 13.01.1935

W sądach
SESJA KARNA

Poczynając od dzisiejszego numeru wprowadzamy na stale obszerną rubrykę – „W sądach”. Nietylko ludzie piszący, ale i czytający ogół bardzo daleki jest od życia, mało zdaje sobie sprawę z jego biegu. Gdzież w Polsce można najlepiej chwycić bieg życia społecznego? Nie w życiu reprezentacyj politycznych,…

Prosto z Mostu 20.02.1938

Proces Doboszyńskiego

Lwów, w lutym. Lwów żyje procesem. Co dzień o 7-ej wieczorem, „Słowo Narodowe” wypuszcza dodatek nadzwyczajny, 4 bite strony sprawozdania z procesu. Jest rozchwytywany, nieczytający Lwów pochłania go kilkanaście tysięcy. Sympatyczni ci współpracownicy „Słowa Narodowego”! Są młodzi, chodzą w kaloszach, nie cierpią Warszawy i wierzą…

Robotnik 10.04.1927

Postacie z Ciemnogrodu

Przytoczyliśmy wczoraj dosłowny tekst wyroku, wydanego przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy na ks. Kościoła Narodowego, St. M. Zawadzkiego. Ks. Zawadzki został skazany na dwa i dwadzieścia dni więzienia, względnie na 1.200 zł. grzywny. „Zbrodniarz” ów – pomiędzy innemi – ośmielił się przeczyć istnieniu szatana. Ten…

Proces Blachowskiego

(Z cyklu: Reportaże „Wiadomości Literackich”) PIEKIELNE KRĘGI Piekło, na którego dnie znalazł się urzędnik Blachowski, ma jak każde prawdziwe piekło kształt leja. Najwyższy krąg rozległy, mglisty, ledwo się go można domyślać: gigantyczny francuski koncern bawełniany Boussaków, olbrzymie posunięcia, które ważą, być może, na losach świata,…

Tajny Detektyw 22.05.1932

Imć pan Kat (cz.III)

Wywiad z wykonawcą wyroków sprawiedliwości. III. Gdy przemawiają stryczki… – Czy działają na pana jakieś sceny ze straceńcami? – Zazwyczaj nie. Katem jestem z zamiłowania i robię to z dumą i satysfakcją, jestem „sługą sprawiedliwości”. Jeden raz jednak zdarzyło mi się, że byłem przejęty sytuacją.…

Tajny Detektyw 15.05.1932

Imć pan Kat (cz.II)

Wywiad z wykonawcą wyroków sprawiedliwości. II. Ale wracajmy do rzeczy: Było to przed laty, kiedy byłem jeszcze młodym chłopcem. Wymordowano wtedy w Poznaniu całą rodzinę, złożoną z 8 osób, moich przyjaciół. Ogarnęła mnie rozpacz i złość, że mordercy hulają nieuchwytni. Pragnąłem zemsty i pomyślałem, że…

Tajny Detektyw 08.05.1932

Imć pan Kat (cz.I)

Wywiad z wykonawcą wyroków sprawiedliwości. Naszemu warszawskiemu korespondentowi udało się przed niedawnym czasem odbyć wywiad z najbardziej zakonspirowanym człowiekiem w Polsce, Imć panem Katem. Poza grozą, jaką budzi zawód wykonawcy wyroków sprawiedliwości, szczególne zainteresowanie musi wywołać fakt, że kat nasz pełni swoje obowiązki z pełnem…

Wiek Nowy 19.02.1925

Nieludzkie wymuszanie zeznań przez policję.

Artystka pod zarzutem rabunkowego morderstwa. Obwinioną bito trzcinami w podeszwy i gumą po plecach. Przyznanie się do niezawinionej winy. Uniewinnienie oskarżonej. (Telefonem od naszego korespondenta). Warszawa (z). W warszawskim sądzie okręgowym toczyła się sensacyjna sprawa przeciw młodocianej artystce, Lucynie Michelis, z teatru Nowości w Toruniu.…

Prosto z Mostu 10.02.1935

Sprawy przy drzwiach zamkniętych

Bardzo przepraszam tych wszystkich, którzy spodziewają się pikantnego reportażu ze spraw o wykroczenia przeciwko moralności: zawiodą się. Bardzo przepraszam i tych, którzy wyczuwają jakąś „tajemnicę państwową”. To, o czem pisać będę, dotyczy i dziedziny moralności i dziedziny zagadnień państwowych, a jednak nie posiada przymiotu „sensacji”.…

Nowy Głos 06.01.1938

Przezwisko „bolszewik” – jest zniewagą

Ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego Ogłoszone zostało charakterystyczne orzeczenie Sądu Najwyższego w procesie o zniewagę słowną. W jednej ze spółdzielni prowincjonalnych w czasie zebrania, doszło do utarczki słownej pomiędzy dwoma członkami zarządu, przy czym jeden użył pod adresem drugiego słowa „bolszewik”. Na tle tym wynikła sprawa…

Nowy Głos 04.01.1938

Wyrok 6 lat więzienia w procesie o zelżenie Narodu Polskiego

LWÓW (telefonem). W Borszczowie odbył się proces przeciw Lejbowi Majzelmanowi, oskarżonemu o zelżenie Narodu Polskiego. Akt oskarżenia zarzucał Majzelmanowi, że na korytarzu sądu grodzkiego odezwał się wobec woźnego Wł. Machora: „Wy Polacy możecie Żydom buty czyścić”. Na rozprawie oskarżony zaprzeczył, jakoby użyć miał tego wyrażenia…

Close