Artykuły dla słowa kluczowego: seryjni mordercy

Czyżby naprawdę schwytano „upiora z Düsseldorfu”?

(Telegram własny „Il. Kuryera Codziennego”) Düsseldorf, 24 maja. (rg) Policja kryminalna w Düsseldorfie dokonała dzisiaj aresztowania robotnika Piotra Kürtena, urodzonego dnia 26 maja 1863 r. w miejscowości Mühlrein nad Renem pod zarzutem dokonania masowych morderstw na kobietach w ostatnich miesiącach roku ubiegłego w Düsseldorfie. Wedle wszelkiego…

Close