Artykuły dla słowa kluczowego: społeczeństwo amerykańskie

Tęcza 15.12.1928

Wrażenia z pobytu w Ameryce
IV. Wieś i ferma

Wielki obszar Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, gdzie także skierowała się nasza wycieczka, posiada różne strefy klimatyczne i w ogólności różne warunki naturalne, do których stosować się musi rolnictwo i gospodarcze życie wiejskie. Nierówna gęstość zaludnienia, występująca w jaskrawej różnicy między Zachodem i Wschodem, różny poziom…

Tęcza 01.12.1928

Wrażenia z pobytu w Ameryce
II. Organizacja naukowa

Naród amerykański, chce w młodem pokoleniu wyplenić uczucie wdzięczności dla kogokolwiek, aby nie ciążyło krępującą sugestją. Zapomina jednak, że postępuje wbrew własnej naturze i że nikt nie wymaże z historji jego słów: „Lafayette nous voila!” To gwałtowne wzięcie za łeb natury prowadzi tych śmiejących się…

Tęcza 24.11.1928

Wrażenia z pobytu w Ameryce
I. Kultura ogólna

Przybyłam do Ameryki dnia 10. 6. 1927 r. w charakterze delegatki polskiego Ministerjum Rolnictwa oraz Instytutu Pasteura na międzynarodowy Kongres gleboznawczy, mający odbyć się w Waszyngtonie. Paru uczestników zjazdu, którzy posiadali paszporty dyplomatyczne, przeszli tak jak wszyscy inni przez rewizję celną i przez formalności towarzyszące…

Ameryka kolorowa

Ameryka czerwonoskórych Indyan należy do przeszłości. Ta piękna rasa dzikich ludzi jest oddawna w okresie zwyrodnienia. Cywilizacya europejska, która przyniosła na ląd amerykański całe swoje dobro, przyniosła także i całe swoje zło. Przedewszystkiem alkohol i suchoty. Wyniszczyły one i unicestwiły więcej istnień ludzkich, niż długotrwałe…

„Naród” amerykański

„Zgoła wszystko przeciwnie” wydało się panu Kazimierzowi Pułaskiemu w Ameryce, gdy tam przybył w r. 1777-ym. Wiele minęło od tego czasu lat, a każdy Polak, bodaj także każdy Europejczyk, przybywający po raz pierwszy na drugą półkulę, ma wrażenie podobne. „Obyczaje tutejsze nie mogą się zgadzać…

Tajny Detektyw 01.01.1934

Lynch!

Los Angeles (od naszego koresp.) Stany Zjednoczone stanowczo przestały już dziś być wymarzonem Eldoradem świata. Kolos chwieje się, rozpada się w gruzy olbrzymia piramida bogactwa i złota. Dolar najsilniejsza dotąd na świecie waluta, zleciał do połowy swej wartości. Przed olbrzymim krajem otwiera się przepaść. Czy…

Polonia 03.03.1937

„Hillbillies” czyli amerykański kontrast
Prymityw doprowadzony do absurdu

Ameryka jest krajem kontrastów, który to komunał jest tak notorycznie znany, że wstyd nawet go powtarzać. Niemniej jednak trzeba go powtórzyć i uwagami na poruszenie tematu, który się nazywa „Hillbillies”. Co to jest, a właściwie co to są „Hillbillies”? Otóż właśnie „Hillbillies” są prawdziwym kontrastem…

Pierwsza wojna polsko-murzyńska w Ameryce

Detroit, w grudniu. Pierwsza wojna polsko-murzyńska, na szczęście bezkrwawa i nie grożąca żadnymi zbyt zawiłymi konfliktami politycznymi, rozegrała się na terenie miasta Hamtramck w obrębie stanu Michigan (Stany Zjednoczone), które dzięki licznym Polakom nazywane jest „miastem polskiem”. Od dłuższego już czasu panują w tym mieście…

Wiadomości Polskie 17.08.1941

Amerykanin patrzy na wojnę niemiecko-sowiecką

Korespondencja własna „Wiadomości Polskich” Nowy Jork, w lipcu 1941. Amerykanin, czy może ściślej – przeciętny nowojorczyk, taki, jakiego się zna z codziennych stałych kontaktów, zareagował na wybuch wojny niemiecko-sowieckiej wyjątkowo mocno. Nasz czarny elevator-boy, witający mnie codziennie tem samom pytaniem: „How about the war?” –…

Królestwo samochodu

Kiedy patrzy się na olbrzymi ruch kolejowy amerykański, przerzucający nieustannie dziesiątki i setki tysięcy ludzi z północy na południe, ze wschodu na zachód i w kierunku odwrotnym, mimowoli zadać sobie trzeba pytanie, czy ten ruch jest wyłącznie wynikiem ożywionych stosunków handlowych i przemysłowych, czyli też…

O prawie lynchu

Pochodzenie terminu „lynch” nie jest całkowicie wyjaśnione. Jedni starają się wyprowadzić go od nazwiska mera irlandzkiego miasta w Galway, Jamesa Fitz-Stephena Lyncha. Ów Lynch miał syna, który zabił jakiegoś podróżującego Hiszpana czy też swego wierzyciela. Za czyn ten został przez ojca skazany na śmierć. Obawiając…

Państwo reklamy

Europejczyk, wierny tradycyom, powtarza do dzisiejszego dnia za Kartezyuszem: cogito, ergo sum. Amerykanin z równą słusznością, na podstawie swoich świeżych tradycyi handlowo-przemysłowych, mógłby powiedzieć o sobie: ogłaszam się, więc jestem, bo jego życie w społeczeństwie, jego obywatelstwo rzeczywiste zaczyna się od chwili umieszczenia w dzienniku…

Równość amerykańska

Stany Zjednoczone uchodzą w Europie za kraj klasycznej równości demokratycznej. Taką opinię wyrobił im wielki nauczyciel Francyi i Europy, de Tocqucville i opinia ta utrzymuje się do dnia dzisiejszego wśród ogółu europejskiego, mimo, że należałoby już oddawna ustalić i rozpowszechnić – nie bez pożytku dla…

Kraj mężczyzn

Jednem z najpierwszych i najsilniejszych wrażeń, jakie uderzyć muszą Europejczyka, a przedewszystkiem Polaka, przybywającego po raz pierwszy do Stanów Zjednoczonych, jest ów wyraz męskości, który bije z oblicza każdego Amerykanina. – To jedyny na świecie kraj mężczyzn – mówił mi, zwierzając się ze swoich pierwszych…

Wiadomości Polskie 06.04.1941

Narodowości Stanów Zjednoczonych wobec wojny

Korespondencja własna „Wiadomości Polskich” Nowy Jork, w marcu 1941. W tym przedziwnem stopie języków, wyznań i ras, z którego powstaje naród amerykański, rola grup narodowościowych jest wciąż poważna. Nie jest to taka sama rola, jaką odgrywały grupy narodowościowe w czasie wojny poprzedniej. Od tego czasu…

Close