Artykuły dla słowa kluczowego: społeczeństwo polskie

Wiadomości Polskie 05.05.1940

Szlachetczyzna

I W przeżywaniu najstraszliwszej ze straszliwych klęsk zatrzymujemy się nieustannie na osobach sprawców, winowajców. Analizujemy rozmiary ich winy, ich zbrodniczej lekkomyślności, ich bezgranicznej głupoty. Domagamy się sprawiedliwej kary, któraby była odpowiednikiem winy. I tak reagować musimy. Wina jest oczywista, winowajcy są znani, kara musi być…

Słowo 25.12.1929

Ubezpieczenia a nędza

We Francji począwszy od 5 lutego 1930 roku będzie obowiązywać ustawa o powszechnem ubezpieczeniu. Minister Loucheur przedstawił projekt, posłowie, jak zawsze, nie orientowali się zgoła, o co chodzi, ale zasłyszawszy słowa: robotnik, ubezpieczenie, starość, w razie wypadku… nie namyślając się wiele głosowali za projektem suponując,…

Hasło Łódzkie 12.09.1930

„Wypędzanie djabła” z chorej kobiety

Obrazek z czasów średniowiecznych na wsi pod Łodzią W dniu onegdajszym doszło do wiadomości komendy P. P. w Sieradzu niesamowite doniesienie, a mianowicie, że we wsi Zelisław miał miejsce okropny wypadek nawiedzenie włościanki przez djabła, który całkowicie opętał kobietę i mimo wszelkich zabiegów wytrawnego znachora…

Słowo 17.01.1935

Polski słownik pijacki

Polacy, jeden z najbardziej pijackich narodów, nie posiadał dotychczas żadnego obyczajowo – historycznego opracowania swego pijaństwa. Dwa sąsiadujące z nami pijackie narody – Niemcy i Rosjanie – zdobyli się od dawna na poważne dzieła naukowe w tej dziedzinie. Zwłaszcza Niemcy, którzy już w roku 1773…

Myśl Narodowa 22.09.1923

Nierząd w stolicy

Trzeba będzie nielada wysiłków i mozołu, żeby usunąć z powierzchni Warszawy fatalne ślady półbolszewickiej gospodarki i niedorzecznych doświadczeń społecznych, skutkiem których stolica odrodzonej Polski została gruntownie powstrzymana w rozwoju, a zewnętrzny jej wygląd uległ bijącej w oczy degradacji. Przeciągana „ochrona lokatorów”, zniesiona już nawet w…

Kochanek Zamordowanych Dziewcząt

(Z cyklu: Reportaże „Wiadomości Literackich”) Kiedy się zmierzcha i ciepły wiatr przedwiośnia niesie górą nad miastem obłoki ciężkie od zapowiedzi tego co ma nadejść, ciemnemi, ciepłemi już ulicami idzie powolnym krokiem Kochanek Zamordowanych Dziewcząt. Na rogu ulicy stoi młoda dziewczyna w chustce, brzydka, smutna dziewczyna,…

ABC 26.08.1930

Ciemne perspektywy współczesnej rodziny
Kobiety do domu!

Na marginesie pewnej dyskusji Artykuł powyższy zamieszcza redakcja jako dyskusyjny. W jednem z pism warszawskich świeżo skończyła się dyskusja na jeden z najbardziej palących tematów życia powojennego: nad sytuacją kobiety pracującej. Bezpłodne wyniki Osoby, biorące udział w sporze podzieliły się na kilka obozów. Niektóre wystąpiły…

Myśl Niepodległa 18.09.1920

Kastowość w wojsku

Ciekawe, że wbrew hasłom skrajnie demokratycznym, szerzonym w wojsku przez takie organy, jak „Naród” oraz „Rząd i wojsko”, w rzeczywistości w armji naszej panuje duch kastowości, wcale nie mniejszy od tego, który panował w armji rosyjskiej, austrjackiej i niemieckiej. Duch ten ujawnił się zwłaszcza w…

Wiadomości 24.03.1957

Przez Śląsk, Beskidy i Murmańsk do Londynu

Kiedy sierżant-pilot Cyril Rofe*) siedział w Stalagu Lamsdorf, zimą 1942, nie obowiązywały tam jeszcze legitymacje z fotografią. Myląc więc czujność władz obozowych, jeńcy mogli zamieniać się na nazwiska. Ci z wyznaczonych na roboty, którzy woleli nie ruszać się z miejsca, wymieniali swą identyczność ze zwolennikami…

Myśl Niepodległa 12.03.1921

Analfabetyzm

Wedle Kurjera Porannego 17 szoferów samochodów wojskowych w Warszawie stanowi kategorję analfabetów całkowitych, a 127 żandarmów okręgu warszawskiego stanowi kategorję półanalfabetów. Dr. Wiktor Chrapek w wychodzącym w Krakowie Ruchu Pedagogicznym wykazuje, że na 1000 mieszkańców nie umie czytać: w Rumunji 884, w Serbji 830, w…

Prosto z Mostu 26.07.1936

Ano, żyje się jakoś w Dąbrowie

Gorąco wielkie, aże duszno. Dał Pan Bóg pogody sporo, dni jednako rozpalonych kilkanaście, to i ten czas wlecze się ciężko, zmordowany gorączką. Na skwerku pod kapliczką upatrzyli sobie oddawna miejsce sposobne, gdzie się da spokojnie pogwarzyć i w karty pograć. Gra się też ciągle. Tak…

Gehenna inteligenta na Kresach Wschodnich
„Nie trzeba nawuki”

Co odsłaniają reportaże z życia szkoły powszechnej Pisaliśmy już o sensacyjnym wyniku konkursu literackiego, jaki zorganizowało wśród nauczycieli szkół powszechnych na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie jedno z czasopism wileńskich, sanacyjne „Słowo”. Konkurs nie przyniósł rewelacyj literackich, ale zato we wszystkich nowelach, reportażach powiedziano prawdę w żywe…

Myśl Narodowa 09.02.1924

Hrabskie chamstwo

Przez trzy tygodnie jeździłem wśród śnieżycy po Podolu i nie czytałem nietylko warszawskich ale i wogóle żadnych gazet. Dopiero w drodzo powrotnej udało mi się we Lwowie zachłysnąć nieco stołecznego powietrza. W „Myśli Narodowej” znalazłem opowieść Nowaczyńskiego o snobowskiej fanaberji hr. Potockiego z Łańcuta, a…

Tydzień Robotnika 05.02.1939

Pogrążamy się w odmętach analfabetyzmu

Katastrofa oświaty powszechnej Gdy rozpatruje się budżet Ministerstwa Oświaty na rok 1939/40, to nie sposób byłoby ominąć tragicznego zagadnienia szkolnictwa powszechnego. Uderza przede wszystkim wbrew zapowiedzi zmniejszenie wydatków na tę najważniejszą pozycję, oraz utrzymanie bez zmiany liczby etatów nauczycielskich. Tymczasem wiemy, że stan szkolnictwa powszechnego…

Spowiedź Eugenjusza Czekaya

(Z cyklu: Reportaże „Wiadomości Literackich”) Jak kryzys odbija się na przestępczości? W roku pomyślności 1929 popełniono 2.351.222 przestępstw, w roku kryzysu 1932 – 1.800.000. Cyfry mówią, że przestępczość spadła, ale czy można się na nich oprzeć? Z 2.351.222 przestępstw, popełnionych w r. 1929, na pospolite…

Racjonalista I 1932

Historja jednego cudu

14 sierpnia 1926 r., w wigilję Matki Boskiej Zielnej, kilkoro dzieci służby folwarcznej ze Słupi pod Środą (Wielkopolska) udało się w pole, aby nazbierać ziół i kwiatów do święcenia i przyozdobienia figury Matki Boskiej. Dzieci weszły na łąkę w celu wymienionym, lecz zabroniono im chodzić…

W barakach i suterenach Warszawy
W ponurym domu

Barak na Lesznie Nazewnątrz banalna, szara kamienica. Bywa, że człowiek o banalnej, zwyczajnej twarzy kryje w sercu ponury sekret. Tak samo jest z tym domem. Wystarczy zagłębić się w podwórze, by się przekonać, że pozory mylą. W tem podwórzu brukowanem kociemi łbami, wznosi się czworobok…

Słowo 19.02.1939

Kara chłosty

Z PAPIEROSEM W USTACH… Mijamy wszystkie stacje za Baranowiczami w dół, coraz głębiej pogrążając się w lasy. Nie potrzebuję się wychylać do zamokłej szyby. I tak na pamięć znam kolejność: za Honczarami będą Budy, za Hancewiczami Lusino, za Malkowiczami – Luszcza… Wiem, że po obu…

Nowy Kurjer 18.04.1934

Żyrardów piekłem dla polskiego robotnika

Straszliwe warunki pracy i płacy oświetliła rozprawa sądowa w Warszawie Warszawa, 17. 4. (tel. wł.) Ub. soboty przed sądem warszawskim toczyła się sprawa na tle piekła robotniczego w Żyrardowie. Bolesna ta sprawa raz po raz powraca do sali sądowej i to od chwili tragicznego strzału…

POLACY PRUSCY

Niechaj ten nagłówek nikogo nie uraża; niechaj go raczej martwi jako bolesna i tragiczna prawda. Już od dość dawna rodacy nasi z pod zaboru pruskiego mają pozór podrzędniejszej odmiany narodu niemieckigo, posługującej się tylko uparcie jakąś gwarą polską. Odłam ten obywateli niemieckich, będąc usposobionym nietylko…

Bunt Młodych I 1933

Jest jedno takie miasto w Polsce

(Korespondencja własna „Buntu Młodych”) Łódź, w styczniu. Tragedja robotnicza w Łodzi. Noc Wigilijna na podwórzu fabrycznym. Oszukiwanie robotnika polskiego w jego własnym państwie domaga się ingerencji władz. Co na to czynniki miarodajne? Jest jedno takie miasto w Polsce, o którem – choć się może zdaje…

ABC 08.07.1933

Gangsterzy od posad
Jak się żeruje na bezrobociu?

Protekcja Napiętnowania godny jest niesłychanie niesprawiedliwy stan rzeczy, jaki się od pewnego czasu w naszym kraju wytworzył i niebawem głęboko zapuścił swoje pasorzytnicze korzenie. Smutne to lecz prawdziwe. Społeczeństwo nasze, zwłaszcza jeżeli idzie o prawo do pracy, jure caduco dzieli się na obywateli I-ej i…

Wiadomości Polskie 19.01.1941

Poleszuk

Z cyklu „Żołnierze których znam” – Gdzie urodzony? – zapytał sierżant starszego strzelca Pawluka, spisując w Szkocji po raz 37-y ewidencję kompanji. – W Wielkiej Bereźnicy. – Znam tę wieś, – wtrąciłem się, – jest rozłożona wzdłuż długiej, bez końca drogi: piasek straszny, ludzie uprzejmi,…

Nowy Kurjer 03.01.1935

W jakich warunkach żyje polski robotnik?

Głównem jego pożywieniem chleb i kartofle W ostatnich latach spotyka się często skargi na zmniejszoną wydajność pracy robotników polskich. Przeważnie dotyczy to robotników, którzy przez pewien czas byli pozbawieni pracy lub też stanowili kadry t. zw. częściowo bezrobotnych, pracujących 2 lub 3 dni w tygodniu.…

Wiadomości 23.04.1950

Lata pod okupacją (cz. 4)
WALKA O BYT

Trudno odpowiedzieć na pytanie, czy już przed początkiem wojny istniała jakaś dokładna mapa, na której Niemcy wykreślili granice swoich „Lebensraum”ów i „Grossraum”ów, „Ostland”ów i gubernatorstw. Fakt, że zaraz po zajęciu Polski wytyczono linie podziału, Krzeszowice przerobiono na Kressendorf. Ciechanów – na Tiechenau, Gdynię – na…

Close