Artykuły dla słowa kluczowego: starożytność

Tęcza 24.11.1928

List urwisa do ojca z przed 1800 lat

Suche piaski Egiptu zachowały zabytki, które nietylko dla egiptologa posiadają swe znaczenie. – Znajdziemy w nich skarby mogące rozradować serce humanisty. – Wszakżeż od czasów podbojów Aleksandra Wielkiego świat cały ówczesny stanął otworem dla wpływów kultury greckiej, a głównem jej ogniskiem stała się stolica Ptolemeuszów…

Pochwała Wercyngetoryksa *

Prądy nacjonalistyczne, – właśnie nacjonalistyczne, – nurtujące w silnym stopniu również, w społeczeństwie francuskiem, zachęcają uczonych i pisarzy do przewartościowywania wszystkich dotychczasowych poglądów na dzieje Francji, a zwłaszcza na ten okres, kiedy to Galja dzięki podbojowi rzymskiemu weszła w ściślejszy krąg dziejów Europy. Poddaje się…

Prasa codzienna w starożytnym Rzymie

Sensacyjne badania włoskiego uczonego. Paryż, w marcu. (i. n.) W związku z ostatniemi wykopaliskami i odkryciami w stolicy Włoch uczony włoski Mirti delia Valle podaje niezmiernie interesujące szczegóły, dotyczące prasy i dziennikarstwa w starożytnym Rzymie. Za wynalazcę gazety uchodzi powszechnie lekarz francuski Teofrast Renaudot i…

Hasło Łódzkie 21.09.1930

Reklama w starożytności i obecnie

„Wywoływanie” najstarszą formą zachęcania do kupna Miał słuszność stary Ben Akiba, twierdząc, iż wszystko na tym świecie kiedyś już było. Nawet reklama, która w naszych czasach tak olbrzymią w życiu gospodarczem wszystkich cywilizowanych narodów odgrywa rolę, bynajmniej nie jest wynalazkiem nowoczesnym. Znały ją bowiem już…

Tajny Detektyw 14.01.1934

Policja w starożytności

Kraków, w styczniu. W starożytności nie napotykamy policji jako wyodrębnionej instytucji urzędowej, a wykonuje ją władza zwierzchnia, która łączy w sobie uprawnienia władzy administracyjnej, sądowej i policyjnej; organa policyjne są tylko egzekutywą tej władzy. Narody starożytne opierały swój byt na rolnictwie, którego rozwój był głównem…

Biesiada Literacka 31.01.1896 (19.01.1896)

Jakie były w starożytności ceny przy sprzedaży dzieł sztuki?

Czytając o olbrzymich sumach, płaconych obecnie znakomitym artystom, wyobrażamy sobie, że dopiero w naszem stuleciu doszły one do takiej wysokości. Tymczasem w pismach autorów starożytnych znajduję się wzmianki, że przed dwoma tysiącami lat sztuka lepiej się opłacała, niż obecnie. Jeden, z najstarszych mistrzów greckiego malarstwa,…

Nowa Reforma 05.01.1928

Medycyna u starożytnych Rzymian

Dopóki Rzymianie nie znali lekarzy, używali tylko lekarstw polecanych przez wieśniaków. Były to przeważnie najrozmaitsze zioła. Febra (gorączka) była świątynią chorych. Zwraca się często do jednego z bogów i przyrzekajno mu za wyzdrowienie ofiarę. Do kolana lub uda przylepiano woskiem tabliczkę, na której wypisywano prośbę…

Tajny Detektyw 11.12.1932

Co o samobójstwach sądzili starożytni.

Już z istoty swojej budzi targniecie się na własne życie nie tylko zainteresowanie lekarzy, wychowawców i prawników, lecz nieomal każdego myślącego człowieka. Każdy poszczególny wypadek samobójstwa wzbudza w nas głębokie ludzkie współczucie, a z równą siłą pobudza naszą ciekawość, właściwą każdej duszy ludzkiej, młodej czy…

Close