Artykuły dla słowa kluczowego: Stefan Żeromski

Wiadomości 13.05.1951

Żeromski (cz. 3)
SERCE OJCZYZNY

Odtąd aż do śmierci Żeromskiego dane mi było częściej niż moim przyjaciołom korzystać z tej potrzeby obcowania z młodymi, którą całe życie czuł Żeromski, i niezmiennym przywiązaniem i zachwytem mówić mu od siebie i od nas wszystkich, ile mu zawdzięczamy i jak nam jest drogi.…

Wiadomości 22.04.1951

Żeromski (cz. 2)
BANKIET POD BACHUSEM

Byłem pierwszym poetą mego pokolenia, który poznał żywego Żeromskiego, mówię: „żywego” chcąc tym podkreślić cudowność owego wypadku, o którym nikt z nas wtedy nie marzył, że może mu się przydarzyć, a który nastąpił jesienią 1919 – u legendarnego Karpowicza w Zakopanem. Nie pamiętam juz tego…

Wiadomości 08.04.1951

Żeromski (cz. 1)
W ORŁOWIE

Kiedym namyślał się, gdy mi przyszło porządkować w pamięci moje wspomnienia o Stefanie Żeromskim, od którego z nich zacząć aby ukazał się on nam zarazem najbardziej żywy i najpodobniejszy do tego swego obrazu, który wzbudza w nas piękno jego dzieła – przypomniało mi się pewne…

Lekkomyślność i niewdzięczność

Pani Marja-Jehanne Wielopolska na łamach „Wiadomości Literackich” (nr. 84) wzywa pisarzy polskich do obrony Stefana Żeromskiego, zarzucając im brak etyki koleżeńskiej. Pani Wielopolska może ma rację, może nie ma. Nie mogę znaleźć w sobie rozwiązania tych wątpliwości, gdyż sam przeżyłem w Polsce taki sam okres…

U sternika polskiej literatury
Wywiad specjalny „Wiadomości Literackich” ze Stefanem Żeromskim

O polskie morze. Każda nowa książka Stefana Żeromskiego jest zdarzeniem w naszem ubogiem życiu literackiem. Jest – co więcej – faktem wybitnej doniosłości społecznej ze względu na niezmiernie czuły, ostry, wysubtelniony stosunek genialnego pisarza do kapitalnych zagadnień polityki narodowej. Tak jak się to często zdarza,…

Wiadomości 02.05.1948

Warszawa niepodległa
Piłsudski i Żeromski*

O samym Piłsudskim mówić oczywiście w kategoriach popularności nie można, bo uczucie dla niego nie całej Warszawy bynajmniej ale jej lewicy politycznej, robotników, młodzieży i poetycznych kobiet – było to zjawisko z innego niż popularność wymiaru, było to olśnienie duszy, potężna miłość na całe życie.…

Wiadomości 04.02.1951

Żeromski prawdziwy

Niedawno zmarły znakomity pisarz angielski George Orwell w ostatniej swojej powieści „Rok 1984″ stworzył jakby satyryczną apokalipsę czerwonego totalizmu. Co dzień stwierdzamy, że jego przeraźliwe wizje są już rzeczywistością, że rzeczywistość prześciga lot panicznej wyobraźni. W koszmarnym świecie, nad którym unosi się złowrogi cień „Wielkiego…

Wiadomości 18.09.1949

Żeromski i Hitler
Nieznany epizod z życia pisarza

W nr. 173 „Wiadomości” przeczytałem w „Silva rerum” następującą wzmiankę: „Żeromski, podobnie jak Wyspiański, był jednym z największych nacjonalistów, jakich wydała Polska, i ten nacjonalizm łączył z radykalizmem w sprawach społecznych (np. reforma rolna). Gdyby istniał sublimowany O.N.R., można by sobie wyobrazić, że wybrałby Żeromskiego…

Close