Artykuły dla słowa kluczowego: Stefania Sempołowska

Głos Żydowski 30.03.1906

Utarte poglądy w świetle faktów

(Z powodu pracy p. Stefanji Sempołowskiej p.t. „Żydzi w Polsce”.) Oddawna już nauka historji niezbicie wykazała, że stosunki między społeczeństwami uwarunkowane są niezłomnemu prawami, mającemi za podstawę walkę o byt, i co zatem idzie egoizm społeczny, prawami, – dalekiemi od wszelkich względów sentymentalnych. Prawda ta…

Close