Artykuły dla słowa kluczowego: stosunki polsko-radzieckie

Wiadomości Polskie 05.10.1941

Wola Polski

ROZMOWA SPRZED LAT DZIESIĘCIU…1) Natrętnie przypomina mi się rozmowa sprzed lat niespełna dziesięciu. Rozmowa, którą miałem w Warszawie z p. Hamiltonem Armstrongiem, redaktorem nowojorskich „Foreign Affairs”. Nie prosiłem wówczas mego gościa o upoważnienie do ogłoszenia jego poglądów – nie czuję się więc i dziś uprawniony…

Myśl Polska 15.06.1941

Ziemie polskie pod okupacją sowiecką

Pod okupacją sowiecką znalazła się – jak wiadomo – więcej niż połowa całego obszaru państwa polskiego. Z obszaru tego, wynoszącego 389.720 km. kw. układ sowiecko-niemiecki z dnia 28 września 1939 r., przekazał Niemcom 188.794 km. kw., Rosji 200.926 km. kw. Inaczej wyglądają stosunki w dziedzinie…

Wiadomości Polskie 04.10.1942

Wobec Rosji

Człowiek po przybyciu z Rosji jest atakowany całą masą pytań, zadawanych w różnych celach i przez różne osoby. Po takich kilku dniach biegania na cenzurowanem rozróżnia już intencje pytań i klasyfikuje je według ich zabarwienia. Są więc pytania szare, szare od śmiertelnego banału swej treści…

Wiadomości 13.06.1948

Jak Wielka Brytania skapitulowała w sprawie Polski*

„SILNA I NIEPODLEGŁA” Zagarniając niemal połowę Polski (z góry, gdyż Niemcy okupowali jeszcze całą Polskę), Rosja zapewniała z naciskiem, że Polska ma być „silna i niepodległa”. Przemawiając w Izbie Gmin 22 lutego 1943, p. Churchill powiedział: „Z prawdziwą przyjemnością usłyszałem od marszałka Stalina, że i…

Wiadomości 29.05.1955

Gorzkie owoce zdrady

Churchill przyznał w swych pamiętnikach że głównym powodem zwołania konferencji jałtańskiej było nie cierpiące zwłoki zagadnienie Polski i że poświęcono mu na konferencji najwięcej czasu. Okazało się ono zagadnieniem kluczowym nie tylko dla konferencji w Jałcie, ale dla przyszłości Europy. Tak twierdzi G. F. Hudson…

Wiadomości 23.03.1947

Godzina próby Józefa Becka

W polskiej literaturze politycznej, – bardzo zresztą ubogiej, – omawiającej genezę drugiej wojny światowej, panuje niepodzielnie afirmacja generalnej linii polskiej polityki zagranicznej tego okresu. Ten jakoby powszechny pogląd wypływa raczej z postawy narodu jeszcze walczącego, jaką zajmuje emigracja, niż z przekonania. Wielu bowiem myślącym Polakom…

Robotnik 26.08.1944

Odpowiedzialność za powstanie

Trzy dni temu radio Moskwa nadało odezwę dowódcy oddziałów polskich przy armii czerwonej gen. Żymirskiego, w której znaleźliśmy zapowiedź pośpieszenia na pomoc Warszawie. Chociaż stało się to dopiero po trzech tygodniach naszych zmagań z Niemcami, przyjęliśmy tę zapowiedź z całą sympatią. Szkoda tylko, że bezpośrednio…

Close