Artykuły dla słowa kluczowego: syjonizm

Wiadomości 25.12.1949

Czy premier Izraela Chaim Weizmann był antysemitą?*

Przed pierwszą wojną do Królestwa Kongresowego zaczęli w wielkiej ilości napływać usuwani przez rząd rosyjski poza t.zw. „granicę osiedlenia (czierta osiedłosti)” Żydzi rosyjscy, czyli t.zw. popularnie „litwacy”. Żydzi ci już samym faktem imigracji do i tak przeludnionego Królestwa przyczyniali się do wzrostu nastrojów antysemickich, które…

Piast 26.07.1936

Sjonizm i jego partje

Walki żydowsko-arabskie w Palestynie oraz rosnący w Europie antysemityzm wzbudzają i wśród chrześcijan zainteresowanie życiem politycznem żydowstwa sjonistycznego. W Palestynie żydzi bynajmniej nie tworzą jednolitego obozu, lecz dzielą się na partje nieraz się namiętnie zwalczające. Ponieważ działalność partyj żydowskich nie ogranicza się bynajmniej do terenu…

Wiadomości 16.05.1948

Kulisy pewnego morderstwa

26 lutego 1948 nieznani sprawcy wtargnęli w Jerozolimie do mieszkań dwu Polaków, – dziennikarza Stefana Arnolda i byłego konsula generalnego Witolda Hulanickiego, – wywlekli ich na ulicę, związali ręce i zamordowali charakterystycznymi strzałami w tył głowy. Przyjętym już w Palestynie zwyczajem mordercy zawiadomili „anonimowo” prasę…

Wiadomości 04.08.1957

Czy antysemityzm ruguje Żydów z Polski?

Warszawa, w lipcu 1957. – A więc, doktorze, słyszę że pan ucieka do Izraela. To płynie jak wezbrana rzeka. Doktorzy, dyrygenci, dyrektorzy, kierownicy sklepów, słowem elita inteligencka, czy też nowa burżuazja żydowska się wyprowadza. Czy te wszystkie oświadczenia, obrony, skargi w sejmie na antysemityzm, jaki…

Bluszcz 04.06.1910

Polska a Syon (II)

Litwacy, rozporządzający prasą żargonową, której technikę wzorowali na pismach żargonowych amerykańskich, zbrojni w kapitały wyniesione z pogromów, w energję i śmiałość, które ich otoczyły nimbem poszanowania wśród mas proletaryatu żydowskiego, ufni nadto w łaskawość i pobłażliwość rządu (bo tak umiejętnie władają językiem urzędowym i tak…

Głos Żydowski 08.02.1906

Nasz stosunek do narodu polskiego

Pod powyższym tytułem zamieszcza wychodzące w Warszawie nowe pismo żargonowe „Der Telegraf” w całym szeregu numerów artykuł programowy pióra redaktora, p. N. S., który poniżej w zwięzłem podajemy streszczeniu: „Oskarżenia w prasie polskiej narodowców żydowskich o wrogi stosunek do Polaków, aczkolwiek z gruntu fałszywe i…

Close